Sporządzanie projektu tymczasowej ruchu drogowego

Projektowanie organizacji ruchu nie wymaga specjalnych uprawnień ani odbycia kursów w tej dziedzinie. Jedyne, co jest potrzebne, to obeznanie w kwestiach pisania takich projektów oraz pozwolenie właściwych władz na wdrożenie projektu w życie. Niekiedy niezbędne będzie otrzymanie pozwolenia komendy policji. Będzie to konieczne w sytuacji zmiany organizacji ruchu w obrębie dróg powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych.

Continue Reading →