Sporządzanie projektu tymczasowej ruchu drogowego

Projektowanie organizacji ruchu nie wymaga specjalnych uprawnień ani wykształcenia w tym kierunku. Jedyne, co może być przydatne, to wiedza w zakresie sporządzania takich projektów oraz zgoda określonych organów na wdrożenie projektu w życie. Czasami konieczne jest uzyskanie zezwolenia komendy policji. Będzie to konieczne w sytuacji zmiany organizacji ruchu na drogach powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych.

Continue Reading →