dowody przeciwko kopalniom odkrywkowym

Odkrywki nazywane od rodzaju wydobycia kopalniami odkrywkowymi uważane są za pierwsze kopalnie naziemne. Przygnębiająca regularność demonstruje, że mnóstwo rzeczy, jakie uważamy jako dowód na siłę krajowej gospodarki i którymi chlubimy się przed naszymi sąsiadami, w żadnym razie nie stanowi jakiegokolwiek szczególnego powodu do dumy.Oddziaływanie kopalni odkrywkowych na osuszanie obszaru, na obniżanie stopnia wód gruntowych i suszenie jezior z powodu leja depresyjnego jest dobrze znany i zbadany.

Słynny jest również problem działania jaki niesie odkrywka na zażelazienie rzek i ujęć wodnych. Same odkrywki nie mają racji bytu, gdyż oznaczają niszczenie – poznaj więcej – egzystencji i zdrowia osób, dewastację natury i rolnictwa, to ślepa uliczka rozrostu gospodarczego. Nieodzowna jest transformacja sektora energii i odchodzenie od odkrywek na rzecz ożywienia odnawialnych źródeł energii i powiększania skuteczności energetycznej.

przemysł - landszaft

Autor: Kris Duda
Źródło: http://www.flickr.com

Odkrywki Krobia powstają nagminnie na obrębach rolnych, gdzie uprawa ziemi stanowi zasadnicze źródło utrzymania.

Czy masz chęć przejrzeć na następnej stronie nasz aktualny artykuł (http://www.grupapartner.pl/oferta/uslugi-partner-serwis/naprawa-remont-silnika-elektrycznego.html)? Mamy nadzieję, że tak. Zatem zapraszamy do zalogowania się.

Rośliny i zwierzęta hodowlane potrzebują wody. Ludzie żyjący na owych terenach uświadamiają sobie nieoczekiwanie że mieszkają na granicy znacznej dziury i zaczyna brakować wody. Nagle w przeciągu tygodnia znika woda ze studni będąca do tego czasu jej przystępnym, a przede wszystkim bezpłatnym źródłem. Obecny od lat staw czasem w jedną noc zamienia się w jałowy dół, a mieszkańcy utrzymujący się z hodowli jarzyn stoją przed wielkim dylematem co robić dalej. Jeziora Poniec wysychają, a razem z nimi źródło utrzymania osób żyjących z turystyki.

Plany roztaczane przez koncerny obejmują wyłącznie świetlaną przyszłość. Teraźniejsze atrakcje, jak szkody zdrowotne, rozbicie struktury społecznej, skażenie pyłem i bezustanny zgiełk, nie są brane pod uwagę. Inwestorom wygodniej jest brać pod uwagę tylko krótkowzroczne pożądanie zysku, niż sprawy zdrowia ogólnego, krajobrazu, otoczenia naturalnego.Efekty bezsensownych orzeczeń związanych z tworzeniem kopalni odkrywkowych powracają do nas wcześniej, czy w przyszłości, a kosztów z nimi połączonych żadne pieniądze nie zrekompensują.

Komentarze są wyłączone.