Sporządzanie projektu tymczasowej ruchu drogowego

Projektowanie organizacji ruchu nie wymaga specjalnych pozwoleń ani odbycia kursów w tym kierunku. Jedyne, co może być potrzebne, to wiedza na temat sporządzania takich projektów oraz zgoda właściwych władz na wdrożenie projektu w życie.

Nie zwlekaj – jeśli pragniesz przeczytać dalsze szczegóły na ten niezwykle ciekawy temat, to kliknij w link pod spodem i przejdź do nowego wpisu.

Czasami wymagane jest otrzymanie pozwolenia komendy policji. Ma to miejsce w przypadku zmiany organizacji ruchu na drogach powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych.

droga

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

We wszystkich sytuacjach wymagana jest zgoda władz określonego terenu oraz zatwierdzenie przez właściwy organ. Przykładowo projektowanie organizacji ruchu na drodze powiatowej zatwierdzany jest przez starostę lub prezydenta miasta, a w przypadku drogi wojewódzkiej – zatwierdza go marszałek tego województwa.

Wymagania dotyczące projektu

projekt może zostać stworzony ręcznie lub z użyciem odpowiedniej aplikacji. Powinien być stworzony zgodnie z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury i zawierać mapy w odpowiednich skalach, na których zaznaczona jest dana lokalizacja. Odpowiednio sporządzony projekt stałej organizacji ruchu zawierać musi skrupulatny opis techniczny, razem z opisem danej lokalizacji, właściwościami danej ulicy, a także z podaniem usuwanych lub tworzonych znaków drogowych. Trzeba pamiętać o określeniu pożądanej daty początku trwania zmian, ewentualnie również daty końcowej.

Powody zmian w organizacji ruchu

autostrada

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Projekt zmiany organizacji ruchu może zostać stworzony z różnych przyczyn. Często przyczyną jest przebudowa wcześniejszej drogi, objazd z powodu remontu, wybudowanie nowego budynku czy wyznaczanie miejsc parkingowych. Charakterystycznym przykładem może być sytuacja, w której dokonuje się zmian w sygnalizacji czy oznakowaniu z powodu sporej częstotliwości występowania wypadków drogowych w określonym punkcie. Może to wynikać ze złego ustawienia lub zbyt nikłej ilości oznakowania, zwłaszcza przejść dla pieszych. W punkcie, w którym kierowcy szczególnie często przekraczają dozwoloną prędkość, może zostać wprowadzony środek w charakterze fotoradarów.

Źródło: ZUT Budmal

Komentarze są wyłączone.