Czy odkrywka węgla brunatnego to sposobność na postęp rynku energetycznego w Polsce?

Budowa nowych kopalń węgla brunatnego to sposobność na rozrost sektora energetycznego, aktywizację gospodarczą województw kraju południowo-zachodniej i tworzenie miejsc pracy. W 2013 roku polska wytwórczość tego surowca przekroczyła 60 mln t, a zapotrzebowanie na niego wciąż wzrasta.

mining equipment

Autor: Bernt Rostad
Źródło: http://www.flickr.com
Państwowy Instytut Geologiczny oszacował zasoby węgla brunatnego na 22 mld t. Aczkolwiek dostępne źródła wyczerpują się. Jeśli rozbudowa górnictwa węgla brunatnego zostanie zatrzymany, ostatnia kopalnia (kopalnie kruszywa dolny śląsk) ma małe szanse trwania dłużej niż niż do 2030 r. Ostrożnie do tego przekonują się mieszkańcy naszych gmin.

Zespół Elektrowni PAK przymierza się do uruchomienia własnej odkrywki. Spółka uzyskała już zezwolenie na odkrywanie i rozpoznawanie złoża w obszarze Poniec – Krobia i Oczkowice w powiecie gostyńskim. Na terenie gmin Krobia, Poniec i Miejska Górka od 2011 roku prowadzone są prace badawcze nad złożami węgla brunatnego. Zgodnie z zezwoleniem inwestor ma wykonać 339 otworów. Posłużą one określeniu tzw. „zasobności złóż węgla brunatnego”, czyli jak bardzo jest ono wartościowe.

Z raportów przedkładanych do ministerstwa środowiska wynika, że inwestor zrobił do tej pory 104 odwierty poszukiwawcze. Po skończeniu wiercenia inwestor będzie mógł starać się o zdobycie koncesji na wydobycie. To formalność prowadząca do zainicjowania odkrywki. Według biegłych odkrywka na złożu Poniec-Krobia-Oczkowice może zająć teren nawet 10 tysięcy hektarów. To oznacza, że z nawierzchni ziemi znikną 22 miejscowości. Blisko kopalni mają też powstać dwa bloki energetyczne o łącznej mocy 1000 MW. Zespół Elektrowni PAK zrobił już ponad 100 odwiertów w gminie Krobia Poniec i Miejska Górka. Inwestor przyznał że opór mieszkańców utrudnia ciągłość prac na tych terenach. Na odkrycie złoża ma czas do 2016 roku. Pomimo, że koszty wybudowania kopalni są duże, inwestorzy chętnie sięgają po węgiel brunatny. Jest on tańszy w eksploatacji w konfrontacji np. do energii pozyskiwanych z farm wiatrowych.

Oponenci mają jednak mocne argumenty. W Wielkopolsce, która jest najbardziej rozwiniętym rolniczo terenem w Polsce, odkrywka da więcej strat niż korzyści. Źle odbije się na miejscach pracy, zrujnuje okoliczne rolnictwo i firmy przetwórcze. Nieodwracalnie zainterweniuje na środowisko naturalne, co potwierdzają rzeczoznawcy. Amerykańscy naukowcy udowodnili że bliskość kopalni odkrywkowych jest szkodliwa dla zdrowia i może nieść za sobą nieodwracalne konsekwencje. Według ich raportów zanieczyszczenia oraz pyły wydzielane podczas prac w kopalni mogą przyczyniać się do powstawania wad wrodzonych u dzieci. Ich występowanie może być nawet dwukrotnie wyższe niż u mieszkańców terenów, w których znajduje się kopalnia podziemna.

Komentarze są wyłączone.