Niszczenie materiałów – praca, która wymaga zaangażowania i wiedzy w temacie sposobów archiwizowania

Współczesna dokumentacja rośnie ekspresowo w związku dynamicznie rozwijających się różnych form działalności dzisiejszego człowieka oraz olbrzymiego postępu technologii biurowej. Taka sytuacja powoduje zaburzenia w prawidłowej pracy urzędów i archiwów zakładowych.

dokumentacja

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Sposób postępowanie z aktami, nie może być pomimo to dowolny. Powinien podlegać ściśle ustalonym procedurom i normom prawnym. Przepisy prawne i zasady określają szeroko zasady organizacji działalności dokumentacji archiwalnej w kraju. Procedury klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, jak i warunki prawidłowego zbierania, przechowywania, zapisywania, ochrony i wypożyczania przez archiwa zakładowe, akt.

Warunki systematycznego brakowania przez archiwa zakładowe dokumentacji niearchiwalnej. Warunki oddawania akt kategorii A do archiwów państwowych. Najistotniejszą sprawą postępowania z aktami jest jej podział na dokumentację archiwalną oznaczoną symbolem klasyfikacyjnym A i na akta niearchiwalne oznaczone, jako kategoria B. Kategoryzacja ta wynika z oceny wartości akt dla dziedzictwa kulturowego i cywilizacyjnego. Dokumentacja kategorii B w odróżnieniu od dokumentów archiwalnych, ma wyłącznie czasową i praktyczną wartość dla jej wytwórcy i poddawana jest w związku z tym brakowaniu po czasie obowiązujących okresów przetrzymywania.

teczki

Autor: Ian Lamont
Źródło: http://www.flickr.com
Na wszystkich właścicieli dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej nałożone są pewne obowiązki postępowania z dokumentacją. Do istotniejszych należy niszczenie akt łódź dokumentacji niearchiwalnej (przydatna strona, dobrze zajrzeć) . Niszczenie akt łódź może przeprowadzać tylko za zgodą dyrektora właściwego miejscowo archiwum państwowego, który wydaje zgodę ale wyłącznie wówczas gdy dokumenty klasyfikowane i przechowywane w danej jednostce organizacyjnej są usystematyzowane według określonych norm prawnych. W celu przygotowania materiałów do likwidacji, urząd zleca usługi archiwizacyjne łódź (LRG Łódź – porządkowanie dokumentów). Oddanie na makulaturę, jest jedną z niezwykle ważnych prac archiwizacyjnych i nie może być przeprowadzane raz na jakiś czas. Brakowanie, trzeba wykonywać systematycznie, przynajmniej jeden raz do 12 miesięcy.

Komentarze są wyłączone.