Piasek budowlany i piasek suszony jako element wielu materiałów wykorzystywanych w budownictwie i w domu

Piasek do celów gospodarczych eksploatowany jest techniką odkrywkową w kopalniach nazywanych piaskowniami. Jest również pozyskiwany przy pogłębianiu rzek, kanałów żeglugowych na obszarach jezior i mórz itp.

Fundament pod budowę domu jednorodzinnego

Autor: sscornelius
Wykorzystywany jest m.in. do wyrobu szkła, a w budownictwie jako składnik betonu, zapraw murarskich, tynków.

Jeżeli zaabsorbował Cię omawiany w tym serwisie tekst, śmiało zobacz jeszcze towarzyszące informacje (http://infinitex.pl/550-st-c/) – one też są godne polecenia.

Piasek suszony produkowany jest na bazie piasku rzecznego. Piasek suszony użytkowany jest do piaskowania metalu, betonu oraz z zastosowaniem do zapraw budowlanych. Używany jest także jako wypełniacz sztucznej trawy w podłożach sportowych.

Mechanizm uszlachetniania piasków opiera się na wymyciu z nich brudu i podziału na dane frakcje. W stanie wilgotnym, bezpośrednio po hydrosegregacji, mają używanie do wytwarzania wszelakiego rodzaju betonu, zapraw murarsko-tynkarskich, drobno- i wielkowymiarowych wyrobów betonowych prefabrykowanych. Piasek budowlany i piasek suszony są elementem do mas bitumicznych zastosowanych do nawierzchni dróg i płyt lotniska.

Piaski po wyschnięciu i powtórnym przesianiu na wysokiej jakości separatorze mają stosowanie do wypełniania filtrów przy uzdatnianiu wód pitnych i technologicznych, oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych oraz drenów melioracyjnych. Ponadto są użytkowane do produkowania suchych zapraw i klejów budowlanych. W osłonie miotły wodnej stosowane są do piaskowania różnych elementów – od warsztatów mechanicznych po przedmioty stalowe i żelbetowe budownictwa drogowo-mostowego.

Ponadto piaski suszone mają mnóstwo przeznaczeń domowych: do posypywania lodu, w akwariach, terrariach, kuwetach, oczkach wodne, ścieżkach ogrodowych, piaskownicach. Piasek naturalny kopalniany jest zastosowywany do zagęszczania i wyrównywania wykopów oraz jako warstwa stabilizująca pod układane drogi. Piasek suszony [piasek suszony – ceny] (przesuszony) to drobnoziarnisty piasek, mający zastosowanie m.in. w: chemii budowlanej (tynki, kleje, zaprawy), jako wkład do kotłów fluidalnych, wypełnienie nawierzchni boisk sportowych a także wykorzystywany bywa do produkcji posadzek żywicznych i antykorozji.

Piasek płukany podobnie jak piasek kwarcowy to luźna skała osadowa złożona z niepowiązanych spoiwem ziaren mineralnych, głównie kwarcu. Zmierza do tego, aby ziarna nie przekraczały średnicy 2 milimetrów. W celu otrzymania tak dokładnych parametrów piasek płukany, piasek kwarcowy przesiewa się przez specjalne sita. Jeśli mechanizm ten robiony jest na mokro, to mamy do czynienia z piaskiem płukanym. Piasek kwarcowy, piasek płukany są później stosowane do wytwarzania betonu, galanterii betonowej oraz również przy uzyskiwaniu zapraw murarskich.

Komentarze są wyłączone.