Dokumenty wymagane do budowy garażu blaszanego – przeczytaj co należy mieć

Ostatnimi laty dało się zauważyć rosnące zainteresowanie garażami blaszanymi. Te stosunkowo lekkie konstrukcje to doskonały sposób na zabezpieczenie samochodu. Ich nabyci jest o wiele tańsze od kosztu budowy murowanego garażu o tych samych parametrach. Garaż blaszany przytwierdzony śrubami do betonowej płyty jest, wedle artykułem 3 pkt 5 prawa budowlanego „tymczasowym obiektem budowlanym”. Jednym z kryteriów zaliczenia budowli do owej kategorii jest bowiem brak trwałego połączenia budowli z gruntem.

Budowa garażu blaszanego wymagać będzie zezwolenia na budowę. W owym celu powinno się złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Atrakcyjna wiadomość? Jeżeli tak sądzisz, dodatkowo sprawdź ten odnośnik – zobaczysz znacznie więcej w ofercie (https://probudiament.pl/wiercenie-w-zelbecie/), która dotyczy rozpatrywanej tutaj problematyki.

Wzór tego podania można pobrać w siedzibie tego organu

garaż pod domem

Autor: JDH Rosewater
Źródło: http://www.flickr.com

bądź użyć załącznika numer jeden do zarządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.. Do wniosku o pozwolenie, zgodnie z artykułem 33 ust. 2 prawa budowlanego, trzeba złączyć: 4 egzemplarze projektu budowlanego razem z opiniami jak też innymi poświadczeniami wymaganymi przepisami szczególnymi (w wypadku blaszanego garażu (zobacz oferty) określonego do indywidualnego parkowania samochodu poświadczeń takich nie musimy pozyskiwać) jak też zaświadczeniem o wpisie projektanta na listę członków samorządu zawodowego, obowiązującym na dzień opracowania projektu; oświadczenie o posiadanym prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych. Wzór tego oświadczenia możesz uzyskać w organie wydającym zezwolenie na budowę albo użyć aneksu nr 2 do rozporządzenia w sprawie wzorów; decyzję o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania obszaru, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu jak też zagospodarowaniu przestrzennym.

Regulacja z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.

Jeżeli zaciekawił Cię ten materiał, to w tym miejscu znajduje się notka z serwisu, która również ma bardzo ciekawe dane na prezentowany tutaj temat.

717) wymaga uzyskania postanowień o warunkach zabudowy w sytuacji kiedy dana działka położona jest na obszarze nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzję taka wydaje prezydent miasta.
Mając zezwolenie na budowę można w przeglądarkę wbić zwrot: producent garaży blaszanych po czym wyselekcjonować odpowiadający nam garaż pośród wielu dostępnych wzorów zaopatrzonych w bramy segmentowe. Takie bramy garażowe są przystosowane nawet do najbardziej ekstremalnych warunków pogodowych .

Komentarze są wyłączone.