Z jakich składników właściwie przygotowany jest beton?

We współczesnym budownictwie mało która budowla może zostać postawiona bez dodania betonu. Owy surowiec jest kompozytem wyprodukowanym ze zmieszania paru składników. Nie oznacza to jednak, że zmieszanie betonu jest proste. Jego jakość zależy od pochodzenia właściwych dodatków oraz znajomości właściwych technologii.

beton

Autor: Lafarge Beton
Źródło: Lafarge Beton
Beton jest materiałem budowlanym, w którego skład wchodzi spoiwo, czyli cement, wypełniacze tj. kruszywo, piasek oraz woda. Ponadto używane są domieszki chemiczne i różne inne dodatki. Cement, który jest hydraulicznym spoiwem mineralnym. Po dodaniu i zmieszaniu go z wodą twardnieje. Wykorzystywany jest nie tylko do robienia betonu, ale również do zapraw cementowych oraz cementowo-wapiennych. Do jego produkcji stosuje się klinkier i w zależności od jego składu i sposobu uzyskania, cement dzieli się na różne rodzaje. Ważniejszym składnikiem owej mieszkanki pozostaje jednak kruszywo. Sprzedażą kruszywa zajmuje się wiele przedsiębiorstw a jego wybór nie jest prosty. Dodatek ten stanowi bowiem aż 65-80% objętości całego betonu. Kruszywo (bazalt.pl/) dzieli się na naturalne i sztuczne. Podział ten wynika z wyboru drogi jego pozyskiwania.

W tworzeniu betonu stosuje się oba te rodzaje. Przed przystąpieniem do uzyskania mieszkanki betonowej, należy odpowiednio przejrzeć propozycje sprzedaży kruszywa występujące na rynku. Wszystko to po to, aby otrzymać, jak najlepszy efekt. Wybór kruszywa rzutuje bowiem na wytrzymałość, właściwości mechaniczne oraz wygląd przygotowanego już betonu. Następny dodatek, czyli woda, którą dodaje się do mieszaniny cementu i kruszywa jest „czysta” i pochodzi z sieci wodociągowej. Nie powinna to być woda morska, która jest zasolona oraz ściekowa i rzeczna, bowiem jest brudna. Jeżeli postanowimy dodać wodę wywodzącą się z recyklingu musi ona spełniać konkretne parametry i być odpowiednio sprawdzona – kruszywo drogowe – sprzedaż.

Bloczki z betonu komórkowego są lekkie i wytrzymałe.

Autor: Bruk-Bet®
Źródło: Bruk-Bet®
Jak widać mimo, iż mieszanka betonowa nie składa się z dużej ilości składników i początkowo proces jej produkcji nie wydaje się skomplikowany to wybór dodatków w dużej mierze decyduje o jej jakości. Należy odpowiednio weryfikować źródła, które zajmują się sprzedażą kruszywa oraz cementu tak, aby przygotowany materiał budowlany dobrze spełniał swoje zadanie.

Komentarze są wyłączone.