Z jakiego powodu w instalacji centralnego ogrzewania musi znajdować się naczynie wzbiórcze?

Zakupienie całego zestawu, który będzie wykorzystany do ogrzewania centralnego w nieruchomościach składa się ze sporej ilości elementów. Na jej komfortowe funkcjonowanie wpływają między innymi naczynia wzbiórcze. Jaką rolę elementy te spełniają w instalacjach centralnego ogrzewania? W instalacjach centralnego ogrzewania znajdziemy sporo elementów, które będą mogły służyć temu, by instalacja ta funkcjonowała właściwie.

zbiornik

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com

Jej częścią są też elementy, które mają sprawić, że będzie ona bezpieczna dla użytkowników. Swoistą rolę zaworu komfortu w instalacjach centralnego grzania pełni naczynie przeponowe wzbiórcze – Naczynia tego typu mają zapobiec zbyt dużemu zwiększaniu się ciśnienia w instalacjach co. Tego rodzaju naczynia tworzone są z dwóch części. Jedna z nich jest częścią wodną, druga gazową. Cześć wodna będzie zajmowała aż osiemdziesiąt procent całkowitej pojemności tego typu naczynia. Woda w naczyniu nie będzie mogło stykać się z jego powierzchnią wewnętrzną. Z tego powodu jego wnętrze jest zabezpieczone specjalną membraną. W trakcie podgrzewania wody, która znajduje się w instalacji centralnego ogrzewania jej objętość powiększy się. Jeżeli objętość ta nie zostanie pomniejszona, wzrośnie, i to wyraźnie, ciśnienie w całej instalacji. Konsekwencją wzrostu ciśnienia może być rozszczelnienie instalacji co. Tak więc konieczne jest montowanie naczyń przeponowych. W zależności od tego, jaki piec jest stosowany do zasilania instalacji centralnego ogrzewania stosuje się albo naczynia przeponowe, albo otwarte. Te pierwsze powinniśmy montować tylko w sytuacji, gdy instalacja centralnego ogrzewania jest zasilana piecami opalanymi olejem opałowym lub gazem.

ogrzewanie

Źródło: pixabay.com

Instalacje mające naczynia przeponowe noszą nazwę zamkniętych instalacji co. Instalacje, które używane są do ogrzewania na węgiel lub inny rodzaj paliwa (zobacz paliwo alternatywne wielkopolskie) stałego mają zainstalowane otwarte naczynia wzbiórcze. Niezależnie od typu użytego naczynia jego rolą jest nie dopuszczenie do tego, by wzrosło ciśnienie.

Zainteresowały Cię myśli opracowane w tym artykule? Odczuwasz jednak niedosyt? Więc zapraszamy do nowej witryny – naciśnij tu formy do próbek betonowych i przeloguj się tam.

Wiele producentów zadecyduje się na fabryczne zamontowanie naczyń zapobiegających wzrostowi ciśnienia, jeżeli ich nie ma musimy zamontować je sami.

Komentarze są wyłączone.