Konkursy oraz loterie a dane osobowe

Organizując loterię czy konkurs trzeba pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa informacji osobowych uczestników.
Uzyskane w trakcie loterii dane najczęściej są wykorzystywane do utworzenia bazy marketingowej a taką bazę powinno się wówczas zameldować do GIODO.

prawnik

Autor: Michael Vadon
Źródło: http://www.flickr.com
Rejestracja bazy w GIODO nie będzie trudna. Uprzednio należałoby dopełnić jednak kilku wymogów w fazie przygotowywania konkursu czy loterii.
Zbieraj legalnie. Wskazane jest postawić zamierzenie (pozakonkursowy) któremu będą miały służyć zdobyte informacje. Przyjmując, że informacje będą spożytkowane w zamysłach marketingowych, powinno się sięgnąć po 2 prawne przesłanki: aprobatę na przetwarzanie danych osobowych oraz zapis, jaki mówi, że przetwarzanie informacji jest dopuszczalne. Informuj. Realizator konkursu albo loterii posiada zadanie powiadomienia uczestnika o celu, dla którego uzyskuje jego dane. Dodatkowo musi poinformować go o prawie dojścia do danych oraz możności modyfikacji danych. Wespół z inną jednostką. W wypadku korzystania ze wsparcia podmiotów zewnętrznych przy organizacji konkursu lub loterii, niezbędne będzie zawarcie umowy powierzenia przetwarzania informacji. Wskaże ona cel powierzenia, jego zakres i będzie elementem obligującym firmę trzecią do zabezpieczenia otrzymanych danych.

Jeśli poszukujesz ciekawych informacji na opisywany temat, odwiedź ubezpieczenie transportu ciężkiego nas, a na pewno odnajdziesz interesujące fakty.

Podanie do GIODO. Po spełnieniu powyższych wymagań, możemy przystąpić do ostatniej fazy – wpisów zbioru do GIODO.

Wpierw trzeba zameldować zbiór do GIODO, dopiero potem możemy rozpocząć analizowanie informacji. Reasumując, organizacja loterii nie jest sprawą zbyt skomplikowaną.

Komentarze są wyłączone.