Co to jest faktoring?

Faktoring określony jest dla przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż produktów jak też usług innym jednostkom lub instytucjom, wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności.
Np.

, przedsiębiorca, który sprzedaje artykuł, ustala ze swym odbiorcą, że płatność za dostawę nastąpi w przeciągu trzydziestu dni.

Chodź tutaj oraz zobacz dodatkowe informacje (http://www.pischool.pl/podstrona/20/) w kontekście niniejszego wpisu. Przeczytasz w tamtym miejscu podobne informacje, które niewątpliwie Cię zafascynują!

Jest to czas, w jakim formalnie realizowany jest przychód, co powoduje powstanie zobowiązania skarbowego, aczkolwiek gotówka jeszcze nie wpłynęła. W owym czasie może też powstać potrzeba uregulowania pozostałych należności: za dostawy materiałów do produkcji, honorariów itd.wejdź dalej program do pitow program do pitowW tej sytuacji pomóc może faktoring. To krótko mówiąc jest definicja faktoringu. Ażeby otrzymać pieniążki za własne faktury w krótkim okresie trzeba przede wszystkim nawiązać umowę z faktorem. umowa taka jest zawierana na okres nieokreślony, co stanowi jej przewagę nad umowami kredytowymi zawieranymi zwykle na jeden rok. Nie ma konieczności corocznego odnawiania umowy.

wniosek

Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com
waluta

Autor: Sharon & Nikki McCutcheon
Źródło: http://www.flickr.com
Zawarcie umowy faktoringu zachodzi szybko, bowiem przesłanki do jej podjęcia są inne aniżeli w dla przykładu kredycie bankowym. Ocena zdolności kredytowej ma mniejsze przesłanie, a istotna staje się tak zwana faktorowalność transakcji – zatem w skrócie to, czy w typowym obrocie handlowym partnera z jego nabywcami występują okoliczności utrudniające skuteczne ściąganie należności. Jeżeli idzie o faktoring odwrotny schemat wygląda w taki sposób, iż jest to wyjście skierowane do firm, jakie posiadają zbyt krótkie terminy płatności za dostawy. Jest to najbardziej popularna forma usługi.

Jest również możliwość zawarcia takiej umowy, w której zwrot zaliczki nie będzie następował, ponieważ transakcja zostanie ubezpieczona od braku opłaty ze strony nabywcy.

Komentarze są wyłączone.