Precyzyjne cięcia różnorakimi technikami, używane są przy różnego rodzaju materiałach.

Wykrawanie, jest to przebieg oddzielania tworzywa w całym rozmiarze, według oznaczonej wiadomej linii, zwykle prostopadle do obszaru ciętego materiału. Obecne sposoby cięcia materiału to: wycinanie plazmowe, laserowe, wodne. Metody te zastosowano celem ułatwienia wycinania stali zahartowanych na rdzewienie oraz metali nieżelaznych.

stal

Autor: Armacell
Źródło: Armacell
Wycinanie stali nierdzewnej praktykuje się najchętniej przy pomocy lasera, plazmą, oraz wodą. Metodyka cięcia laserem opiera się na przycinaniu w materiale, w sposób bezdotykowy i z dość dużą szybkością, zróżnicowanych formatów o krawędziach dobrej jakości. cięcia (zobacz wycinanie laserowe) laserowe podzielone jest na trzy sposoby: cięcie laserowe przy wsparciu spalania, przycinanie laserowe za pomocą stapiania, cięcie laserowe z zastosowaniem sublimacji –

Najczęstszym zastosowaniem przycinania laserowego za pomocą spalania, jest kształtowanie przedmiotów niestopowych i niskostopowych. Cięcie laserowe przy użyciu stapiania stosuje się głównie do wycinania materiałów wysokostopowych i metali nieżelaznych. Obcinanie przez sublimację jest mało produktywne i trudno w nim osiągnąć dużą gładkość krawędzi linii cięcia. Cięcie laserowe stosujemy do elementów płaskich o nieokreślonych kształtach, obrabiania rur okrągłych i profilowanych, do stali nierdzewnych – do 12 mm, do aluminium – do 8 mm, do drewna – do 35 mm, szkła organicznego (plexi) – do 25 mm. Właściwością tego wycinania są nieznaczne odkształcenia. To cięcie (kontynuuj) ma duże zastosowanie z uwagi na możliwość cięcia przeróżnych przedmiotów. Słabym punktem są

stal

Autor: U.S. Army Corps of Engineers Europe District
Źródło: http://www.flickr.com

spore koszty, ograniczone wielkości, ograniczona grubość.

Cięcie przepływem cieczy, polega na wykorzystaniu silnie skompresowanego strumienia wody, prowadzonego przez dyszę o małej średnicy, tworząc w ten sposób strumień wody o prędkości trzy razy przekraczającej prędkość dźwięku. Cięcie wiązką wody umożliwia cięcie, wyżłabianie i nacinanie prawie wszystkich materiałów, oprócz diamentu. Strumień czystej wody tnie z dużą prędkością miękkie materiały niemetaliczne, na przykład: papier, plastik, skórę, gumę i tym podobne. Średnica wiązki wody może wynosić mniej niż 0,1 mm.

Wycinanie wiązką wody jest stosowane do przycinania tych przedmiotów, które są ciężkie do ciecia odrębnymi metodami, na przykład: materiały ceramiczne, cermetale, twarde napoiny metalowe, tworzywa kompozytowe, szkło, plastik. Tą techniką możliwe jest ciecie w przypadku zagrożenia wybuchem, na przykład: cięcie pocisków wybuchowych. Nieznaczne jest także zagrożenie pożarem.

Komentarze są wyłączone.