Jak definiuje się przemysłowe badania nieniszczące: Typy i ich opis

Przemysłowe sposoby badań dzielą się na niszczące oraz nieniszczące. Pierwsze z wspomnianych polegają na zbadaniu tak zwanej grupy reprezentacyjnej, ponieważ w czasie sprawdzania materiały zostają zniszczone. Natomiast badania nieniszczące, jak już nazwa wskazuje powalają na przegląd właściwości bez zniszczenia. Do takich badań należą m.in. sposoby radiologiczne, ultradźwiękowe, wizualne lub badania szczelności.

Maszyna przemysłowa

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Metoda radiologiczna wykorzystuje promieniowanie jonizujące, które osłabiają się w czasie przechodzenia przez dany materiał. Nierzadko używa się promieniowania rentgenowskiego. Badania radiologiczne, zależnie od typu detektora podzielone są na radiometryczne, radiograficzne oraz radioskopowe. Metody te są używane niemal na każdym materiale. Należy chociażby wspomnieć o tym, że tego typu badania przeprowadzane są też na ludziach. W dodatku dostajemy trwały wynik badania, który można precyzyjnie zbadać. Metoda ta jest jednak naprawdę droga, głównie ze względu na sprzęt.

Prócz tego trudno jest odnaleźć wady w przypadku elementów o grubych ścianach i nietuzinkowych kształtach. Należy także nie zapomnieć o tym, że promieniowanie jest niezwykle szkodliwe, w związku z tym wymagane jest zagwarantowanie jak najlepszego bezpieczeństwa. Kolejną metodą są badania ultradźwiękowe – . Początkowo do sprawdzanej maszyny wprowadzane są ultradźwięki, później sprawdza się jak ta fala przemieszcza się po materiale. Wszystko polega na tym, aby sprawdzać echo, które odbija się od uszkodzeń.

ENERGODIAGNOSTYKA

Źródło: http://energodiagnostyka.pl/

Przejście się fali mówi, jakich rozmiarów jest wada. Dzięki tej metody można skrupulatnie określić jej miejsce i wielkość. Trudno jednak badać ultradźwiękami małe powierzchnie. Funkcjonują także badania (serwis) wizualne. badania ciekawa strona

Rodzaj ten polega zwyczajnie na oglądanie przedmiotu tak zwanym „gołym okiem”, ewentualnie z pomocą lupy, lusterka lub oświetlenia. Ma to na celu usunięcie produktów z niezwykle widocznymi wadami, by nie przeprowadzać już na nich badań szczegółowych. Czym natomiast są badania szczelności? Najczęściej służą do sprawdzenia przecieków w maszynach. Wykonywane są różnymi metodami, przykładowo przez zanurzenie w wodzie.

Małe przedmioty uzupełnia się gazem i wkłada do zbiornika. Jeśli pojawią się pęcherzyki powietrza – z pewnością materiał nie jest szczelny. Badania nieniszczące NDT mają naprawdę dużo dobrych stron. Po pierwsze można je wykonywać na wszystkich etapach produkcji. Nie jest konieczne niszczenie ich, co wiąże się również ze zmniejszeniem kosztów. To dobre rozwiązania dla wszystkich firm.

Komentarze są wyłączone.