Co dają badania magnetyczne i w jakim miejscu można ich używać? Jakie istnieją rodzaje tego typu badań?

Niektóre metody inżynieryjne, jak choćby pomiary grubości przydają się w wielu branżach, ciężko coś bez nich zrobić. Przykłady takich zastosowań możemy mnożyć, z pewnością jednak badania magnetyczne dają spore możliwości.

Jedna z metod to radiograficzne użycie aparatów rentgenowskich oraz źródeł promieniotwórczych. Metoda ta daje wykrywanie wewnętrznych oraz powierzchniowych nieciągłości różnych przedmiotów. To polega na naświetlaniu rzeczy promieniowaniem jonizującym. Jest to promieniowanie Rentgena lub promieniowanie, które jesteśmy w stanie otrzymać ze sztucznych źródeł izotopowych. Są to badania mt magnetyczne. Metodę tą używa się w sprawdzaniu złączy spawanych oraz zgrzewanych. Radiografia posiada zastosowanie w badaniach wszystkich metali oraz ich stopów. Następnym sposobem jest metoda ultradźwiękowa. Polega ona na dodaniu fal ultradźwiękowych do obiektu. Są następnie odbijane przez nieciągłości.

Umożliwia to zobaczyć rysy, niespawy czy inne niedoskonałości. Możemy je także używać, żeby oszacować zmiany mikrostruktury materiału, które powstają w czasie długiej eksploatacji, jak i do pomiaru grubości obiektów. Znajduje zastosowanie w różnych badaniach mających miejsce podczas odbioru, produkcji oraz końcowej kontroli. Pozwala na wykrywanie wad w materiałach nieporowatych. badania (sprawdź) magnetyczne mt pozwalają na wykrywanie w przedmiotach zrobionych z materiałów ferromagnetycznych nieciągłości na powierzchni.

wykres pomiarowy

Autor: silentworks.pl
Źródło: silentworks.pl

Polega to na magnesowaniu przedmiotów, a także wykrywaniu za pomocą proszku magnetycznego pola magnetycznego rozproszenia. Występuje one w miejscach występowania powierzchniowych nieciągłości materiałowych. Kolejna z metod – penetracyjna, polega na odkrywaniu nieciągłości wnikania płynów, dajmy na to penetrantów barwnych lub fluorescencyjnych. Wykrywanie takich nieciągłości ma miejsce poprzez zastosowanie wywoływaczy. Używana jest do kontroli elementów o różnych kształtach i wielkościach, wykonanych z materiałów ferromagnetycznych, które nie mogą być badane metodą magnetyczną (zobacz). Kolejne badanie to metoda wizualna.

Najważniejszym celem takiego badania jest ocena stanu nawierzchni, jak zmiany korozyjne albo erozyjne. Zaleca się także kontrolę obiektu po jego naprawie. Oprócz badania bezpośredniego wyróżniamy także badania pośrednie. Są one optyczne pozwalające sprawdzić powierzchnię za pomocą endoskopów czy peryskopów. Metodą prądów wirowych prawdopodobne jest znajdowanie nieciągłości „zaciągniętych”, nieciągłości znajdujących się pod warstwą pokrycia z farby albo galwanicznego oraz nieciągłości będące w poszczególnych warstwach obiektów wielowarstwowych.

Komentarze są wyłączone.