Drogi ciche, bo chropowate

Pułap 65 dB znaczy brzmienie nie do zniesienia dla człowieczego ucha. Niestety, ten poziom hałasu przekraczany jest w otoczeniu dróg, szczególnie szybkiego ruchu czy też autostrad.
Uciążliwości wynikające z komunikacyjnego hałasu dotykają już mniej więcej 80 mln europejczyków.

asfalt porowaty

Autor: Alan Sansbury
Źródło: http://www.flickr.com
Przy tym szkody, które są następstwem oddziaływania harmideru na człowieczy organizm, ocenia się na 38 mld euro rocznie. Dlatego dzisiejsze drogownictwo usilnie wypatruje rozwiązań w zakresie tak zwanych cichych nawierzchni. Drogowy hałas wywodzi się z interakcji między oponą a powierzchnią szosy. Zasadnicza jednakże emisja harmideru pochodzi z samego auta. Zatem istotne znaczenie w działaniach redukujących harmider komunikacyjny mogą mieć fabrykanci aut a także opon. Przemysł (https://arapneumatik.pl/k-21-przekladnie-slimakowe-zaworowe-rotork) motoryzacyjny posiada świadomość owego kłopotu i wdraża nowinki techniczne niwelujące efekty przemieszczania się aut. W wypadku naszej ojczyzny problem ten jest jeszcze innego rodzaju. Otóż, po naszych drogach porusza się bez liku aut wysłużonych a także zużytych pod względem technicznym. Jeśli status materialny naszej ludności pozwoli na wymianę owych czterokołowców na nowocześniejsze, to też skala kłopotu hałaśliwości znacznie się zmniejszy. W jaki sposób drogowcy, a zatem zarządcy a także inwestorzy ulic, mogą zapobiec przesadnej emisji hałasu? Trudno przecież zakazać ruchu pojazdów. Możemy jednakże obniżyć prędkość. Graniczną szybkością, od której zachodzi gwałtowny wzrost intensywności hałasu, jest 55 km/h dla aut osobowych jak też 70 km/h dla samochodów ciężarowych. Rozwiązaniem owego problemu mogą być współczesne nawierzchnie takie jak asfalt 70/100.
detale

Autor: Dean Sebourn
Źródło: http://www.flickr.com
W wypadku autostrad oraz dróg szybkiego ruchu takie ograniczenie jest absurdalne. Wyjątkiem są pory nocy. Ograniczenia wprowadza się tylko wyjątkowo i na wyznaczonych odcinkach autostrad.

Do nowatorskich podejść należą: asfalt porowaty, dwuwarstwowe powierzchnie chropowate, kompozycje szczelne, kompozycje modyfikowane kauczukiem. Asfalt porowaty jest zdecydowanie najcichszą nawierzchnią z do dziś dnia wykorzystywanych.

Komentarze są wyłączone.