Obiad jak u mamy dostępny dla każdego, podczas zdobywania górskich szczytów

Liofilizacja to proces konserwacji pożywienia przez wysuszenie po zamrożeniu. Choć nazwa brzmi tajemniczo i specjalistycznie, metodę tę stosowali już rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej, a w następnej kolejności załogi NASA.
Żywność przy udziale niskiego ciśnienia i niskiej temperatury zamarza i traci wodę, dzięki czemu produkty nie tracą swoich walorów odżywczych.

Continue Reading →