Press "Enter" to skip to content

Kiedy potrzebne są zasobniki akumulacyjne oraz buforowe?

Zbiorniki wody grzewczej mogą pełnić w instalacji c.o. przeróżne role, zależnie od swojej kubatury a także sposobu włączenia w obieg.
Odpowiednio dobrane, powiększają sprawność układu – polepsza się palenie w kotle i rozprowadzanie ciepła.

ciśnienie

Autor: USGS Bee Inventory and Monitoring Lab
Źródło: http://www.flickr.com
zbiorniki buforowe

Autor: mtneer man
Źródło: http://www.flickr.com/
Spada również emisja zanieczyszczeń.

Wejdź na stronę twórcy (https://asmapoland.com/rolki-i-kola-poliuretanowe/) – tam odnajdziesz sporo zajmujących wiadomości, które rozszerzą Twą wiedzę na opracowany tu świeży temat.

Zaś niektóre instalacje, w szczególności z kilkoma źródłami ciepła (na przykład kocioł jak też kominek z płaszczem wodnym), w praktyce nie są w stanie poprawnie pracować bez zasobnika wody grzewczej.

Co się stanie w zwyczajnej instalacji, bez pojemnika akumulacyjnego lub buforowego, jeśli przepływ wody przez grzejniki będzie przerwany, na przykład przez ich termostatyczne głowice na zaworach? Ustanie obieg wody w całkowitym układzie – również poprzez kocioł. Bilans wszak musi wyjść na zero – ile wody wypłynie z kotła, tak wiele powinno przejść poprzez kaloryfery, a następnie wrócić do kotła. Niestety kocioł potrzebuje do pracy jakiegoś śladowego transferu wody (szczegóły pod adresem http://www.maragency.pl/kategoria/retencja—rozsaczanie/tunele-rozsaczajace/20). Kiedy większa część zaworów przygrzejnikowych pozostanie zamkniętych, ten warunek może nie zostać spełniony. A wtedy obieg wody ustaje w całej instalacji, acz nie wszystkie pomieszczenia ogrzały się dostatecznie. Pomiędzy kocioł i grzejniki umieśćmy teraz zasobnik wody z doprowadzonymi dajmy na to czterema króćcami. Co stanie się, jeżeli w takim układzie zamkniemy przepływ wody przez większość kaloryferów? Ano nic , kocioł będzie działał w dalszym ciągu.

Tylko część przepływającej przez niego wody zacznie cyrkulować w troszkę krótszym obiegu. Tego rodzaju zbiorniki buforowe uniezależniają transfer przez kocioł od przepływu poprzez kaloryfery, pełni zatem funkcję tzw. hydraulicznego sprzęgła.

Comments are closed.