Press "Enter" to skip to content

Jakie modele sprężynek są użytkowane w przemyśle

Jednymi z podstawowych elementów biorących udział w budowie urządzeń jak i maszyn są niewątpliwie sprężyny. Spotkać je można w bardzo wielu miejscach, najczęściej jednak możemy je napotkać w tzw. połączeniach sprężystych.

Sprężyny

Źródło: http://www.vanel.com

Sprężyny są znane od dawna. Wykorzystywano je już wiele wieków przed Chrystusem. Służyły między innymi do konstruowania łuków. Na szeroką skalę zaczęto je jednakże wykorzystywać dopiero w czasach rozkwitu przemysłu, który ewoluował dzięki budowie urządzeń rozwiniętych technologicznie. W dzisiejszych czasach moduły sprężyste określane są bardzo często łącznikami sprężystymi, zalicza się je do głównych części wchodzących w skład połączeń podatnych. Możemy w nich wyodrębnić dwie główne własności. Chodzi przede wszystkim o to, że pod wpływem większego obciążenia ulegają one znacznemu odkształceniu. Kolejna cecha mówi nam o tym, że moduły typu sprężyny posiadają niespotykaną łatwość gromadzenia energii w danej objętości. To te dwie właściwości powodują, że możemy je bez żadnych przeszkód używać w konstrukcjach (więcej informacji tutaj: http://www.mercor.com.pl/pl/produkty/zabezpieczenia-konstrukcji/systemy-p%C5%82ytowe/mcr-tecbor-systemy-p%C5%82yt-magnezowych-mgo) maszynowych. Wyłącznie od człowieka jest zależne, jakie funkcje będą one spełniać. W większości przypadków mają one kumulować energię oraz łagodzić uderzenia, poprzez przejęcie drgania z danym tłumieniem. Bardzo często także odpowiedzialne są za wywieranie nacisków w parach klimatycznych oraz badanie pomiaru obciążeń.

Sprężyny

Źródło: http://www.vanel.com

Sprężyny można pogrupować na kilka rodzajów. Bardzo często spotykamy się ze sprężynami stożkowymi, które są niebywale popularne. Ich popularność nie jest przypadkowa, gdyż została zbudowana na ich wszechstronnym zastosowaniu. W bardzo wielu przypadkach jest tak, że korzystamy z nich nie mając pojęcia o tym. Sprężyny są wykorzystywane w elektronice. To one odpowiadają za uruchamianie ogniw znajdujących się w urządzeniach bateryjnych. Sprężyny odgrywają tu dwie ważne funkcje. Pierwsza z nich to rola dociskowa, druga zaś to przewodzenie energii elektrycznej. Bez sprężyny niemożliwe jest na przykład korzystanie z pilota, który zasila bateria. Sprężyny mają zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. Na nich w dużej mierze opiera się sama konstrukcja amortyzatorów, montowanych już niemal we wszystkich pojazdach na świecie.

Comments are closed.