Press "Enter" to skip to content

kontrolowanie czasu pracy kierowców

Inspektorzy ITD z wyjątkiem rutynowych działań sprawdzających wykonywanych w czasie kontroli drogowej potrafią w określonych przypadkach zrealizować kontrolę w siedzibie przedsiębiorstwa.
ITD kontrola w firmie może być uskuteczniona po uprzednim poinformowaniu o tym wydarzeniu przedsiębiorcę, nie później aniżeli tydzień przed jej planowaniem. Ponadto na powiadomieniu o zamyśle wszczęcia inspekcji wskazuje odcinek pism, jakie będą analizowane podczas inspekcji.

Kierowca

Autor: Roberto Ciucci
Źródło: http://www.flickr.com
Prócz tarcz tachografu i harmonogramów, organ weryfikuje też certyfikat (wypatrz promocje) kompetencji zawodowych, dokonanie warunków dobrej opinii, wykaz aut użytkowanych do transportu rzeczy, albo osób, jak wypisy, ubezpieczenie OC, akta pracownicze kierowców, umowy, ważność badań lekarskich, zaświadczenia o zakończeniu szkoleń na transport rzeczy, lub osób.

Opracowaliśmy dla Ciebie kolejne zajmujące informacje na interesujący Cię temat. Przejdź do następnego wpisu oraz czytaj wpis.

Inspekcja może być wykonywana tylko w obecności przedsiębiorcy, bądź osoby na piśmie upoważnionej do reprezentowania go w czynnościach kontrolnych. Standardowe inspekcje spedytorów wykonywane przez lustratorów Inspekcji Transportu Drogowego w siedzibie przedsiębiorstwa winny się odbywać z częstością co 5 lat. Itd kontrola w przedsiębiorstwie może być wykonywana na prośbę odrębnego organu administracyjnego, albo kontrolnego, bądź także w wyniku złożenia doniesienia do kontroli przez inne osoby.

Właściwa organizacja pracy w firmie może uratować podczas kontroli przed niezbędnością składania poświadczeń w charakterze świadka, lub podejrzanego. Nie ulega kwestii, że szczegółowa analiza czasu pracy kierowców (więcej : to złożone i poważne zadanie. Przede wszystkim należy mieć na uwadze szczególność zawodu kierowcy, który będąc pracownikiem mobilnym, wykonuje swoje zadania z dala od siedziby przedsiębiorstwa.

Dlatego też skomplikowane jest szczegółowe ustalenie godziny, w której kierowca każdego dnia rozpoczyna i kończy pracę. Regularna analiza czasu pracy powinna uwzględniać również przepisy dotyczące bezpieczeństwa na drodze, a więc regulacji charakteryzujących długość minimalnych przerw, przystanków i odpoczynków, także maksymalnych czasów prowadzenia pojazdu i pracy.

Comments are closed.