Press "Enter" to skip to content

Czym jest MiLoG i jak on właściwie działa?

Od pewnego okresu funkcjonuje na obszarze Niemiec pewna kontrowersyjna ustawa mówiąca o płacy minimalnej. Swymi zapisami dotyka przede wszystkim transporterów z branży spedycyjnej oraz dotyczy wielkości ich płacy podczas ich przebywania u naszego zachodniego sąsiada.
Wg tej federalnej ustawy na terenie Niemiec funkcjonuje ustalona stawka godzinowa.

malowanie

Autor: Dekoral
Źródło: Dekoral
Przepisy, które narzuciły tę stawkę mają odniesienie zarówno do kierowców niemieckich, jak i takich, którzy nie są obywatelami takiego państwa. Kwota ta wynosi pięćdziesiąt EUR brutto za godzinę pracy. W rezultacie obowiązywania ustawy o nazwie MiLoG, każda firma, która chciałaby wykonywać czynności komunikacyjne na terenie Niemiec, powinna zawiadomić o tym fakcie tamtejszy urząd celny, czyli Bundesfinanzdirektion West jeszcze przed wjazdem konkretnego pojazdu do takiego państwa. Zgłoszenie można by dokonać poprzez przesłanie formularza (033037) za pomocą faksu albo maila. W dokumencie tym dany przedsiębiorca musi zobowiązać się do respektowania ustaleń w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia.

Spójrz nie jedynie na ten tekst, ale też na komentarze z www. Może pewne z nich zainspirują Cię tak mocno, że będziesz chciał stworzyć swą ocenę.

Wymagane jest też przechowywanie stosownej dokumentacji i udostępnienie jej (w j. niemieckim) na żądanie strony niemieckiej.

W formularzu trzeba wyszczególnić wszelkiego typu operacje komunikacyjne, które będą przeprowadzane na terenie Niemiec. Jeśli w rzeczywistości wystąpią zmiany dotyczące np. trasy przejazdu, nie ma potrzeby powiadamiania o tym fakcie niemieckiej administracji. Jeżeli jednak zmiany dotyczą określonych kierujących, urząd powinien być o tym powiadomiony.

Żeby właściwie policzyć pensję należną kierującemu za jego pracę, trzeba uwzględniać wszystkie przeprowadzane przez niego czynności, zatem między innymi: prowadzenie pojazdu, rozładunek, nadzór oraz pomoc osobom, które wysiadają z/do tira i czynności spedycyjne.

Comments are closed.