Press "Enter" to skip to content

Gęstnienie gruntów za pomocą machin

Najłatwiejszym i jednocześnie najmniej drogim rozwiązaniem utwardzania gruntów jest ich mechaniczne zagęszczanie. Ów wariant wzmacniania gruntów zapewnia niezłe rezultaty w ziemiach spoistych.

budowa drogi

Autor: Zakład Usług Inżynierskich APEKS
Źródło: Zakład Usług Inżynierskich APEKS Sp. z o.o.
Mało trwałe efekty daje, jeśli chodzi o grunty sypkie. Do utwardzania podłoży gruntowych stosuje się maszyn o działaniu: ubijającym (dla przykładu płyty wolnospadowe, ubijaki mechaniczne, skoczki), ugniatającym (dla przykładu walce ogumione, gładkie lub okołkowane lub też przyczepne o przeróżnych masach), wibrującym (dla przykładu walce wibracyjne, płyty). Dla wzmacniania gruntów zwartych rekomenduje się zastosowanie ciężkich walców o działaniu statycznym.zerknij tutaj klimatyzator ścienny klimatyzator ściennyWałkowanie powinno przebiegać przy wilgoci podłoża bliskiej optymalnej, sukcesywnymi warstwami. Zachęcamy do zgłębienia zagadnienia – link – ciekawa strona.

Najlepiej ubija się podłoża piaszczysto – gliniaste, trudniej zaś gliniaste. Przy zagęszczaniu podłoży sypkich najlepsze rezultaty daje używanie walców wibrujących. Wzmacniany grunt powinien mieć wilgotność optymalną. Gdy jest zbyt suchy to powinno się go nawilżyć a jeżeli jest zbyt wilgotny, wówczas osuszyć grunt. Zagęszczanie podkładów sypkich i mających uziarnienie drobne i równoziarniste nie powinno być prowadzone, ponieważ nie daje spodziewanych wyników z powodu mizernego klinowania się ziaren.

Izolacji poziomej ściany

Autor: SOLBET
Źródło: SOLBET
Maszyny wykorzystywane do zagęszczania gruntu to: walce przyczepne i samojezdne. W zależności od typu działań walce dzielimy: statyczne, uderzeniowe, wibracyjne, zaś walce przyczepna i samojezdne występują w odmianach: statyczne gładkie, statyczne okołkowane i specjalne, udarowe, wibrujące, kołowe ogumione. Kiedy idzie o walce statyczne gładkie, dobre efekty pozyskuje się dla podłoży mało zwięzłych. Z kolei walce okołkowane – one tak samo jak walce wielokołkowe, odpowiednio ubijają podkłady luźne i o grubych ziarnach. Walce ogumione są częstokroć wykorzystywane do gęstnienia wszystkich typów podłoży, z odstępstwem piasków równouziarnionych. Więcej informacji – sondowania cptu – link do portalu lidera na rynku sondowań i badań gruntów.

Walce wibrujące nadają się do wzmacniania gruntów wszelkiego typu, głównie podkładów o dużym kącie tarcia wewnętrznego, jakich nie możemy zagęścić innymi machinami. Ubijarki a także ubijaki, to też maszyny służące do gęstnienia gruntu. Ze względu na typ napędu możemy wyróżnić: pneumatyczne, elektryczne i spalinowe.

Comments are closed.