Press "Enter" to skip to content

Zanim zaczniemy budowę nowego domu

Każdy budynek będzie tak trwały jak jego podwaliny. Żeby móc stworzyć fundament trzeba wpierw zbadać grunt. Dane, które uzyskamy po zbadaniu gruntu umożliwią nam wyznaczenie obciążeń, co z kolei jest bazą do właściwego zaplanowania fundamentów domu. Jednakże zdarzają się grunty, jakie są mało gęste albo słabe

.

grunt

Autor: Dimitris Siskopoulos
Źródło: http://www.flickr.com

Pobudowanie budynku na podobnym terenie wykonalne jest po uprzednim wzmocnieniu . Zależnie od rozmiaru domu a także obciążeń, jakie wywrze na grunt, stosuje się przeróżne metody wzmocnień.

Pierwszym sposobem na wzmacnianie gruntów piaskowych pod niewielkimi oraz lekkimi budynkami jest moczenie gruntu niewielką ilością wody oraz bicie go ubijakami maszynowymi bądź ręcznymi. Jeżeli nośność podłoża jest zbyt mała, zaś wynika ona z wilgotności gruntu, to można zagęścić go drobnymi kamykami bitymi warstwowo. Zagęszczanie gruntu tą metodą wymaga zrealizowania szczelnych ścianek wokół zagęszczonego odcinka. Więcej na podłoża miałkie warto zagęścić iniekcjami z zaprawy cementowej (możemy stosować również inne spoiwa budowlane – więcej u źródła). Do tegoż celu wbija się na odpowiednią głębokość w grunt stalowe podłożu, zwiększając jego szczelność jak też wytrzymałość. W podobny sposób wzmacnia się podłoże metodami syntetycznymi, wprowadzając do podłoża związki zawierające szkło wodne albo polimery.

zagęszczanie gruntu

Autor: Tomasz Lewicki
Źródło: http://www.flickr.com

Wzmacnianie gruntów metodą Jet Grounting (sprawdź tu). Strategia ta polega na mieszaniu gruntu z zaczynem normującym wtłaczanym strumieniowo pod wielkim ciśnieniem (200 bar). Możemy w ten sposób wzmacniać wszelakiego rodzaju grunty: organiczne, namuły, luźne piachy o różnej ziarnistości i podatne podłoża ścisłe. Zastępuje pale. W pierwszym etapie wzmacniania, żerdzią średnicy 88,9 mm, drąży się podłoże – nawierzchnia na tereny rekreacyjne do głębokości przewidzianej w projekcie. W czasie wiercenia stosuje się płuczkę wodną lub bentonitową. Ciecz wtłaczana pod ciśnieniem znacznie ułatwia wiercenie. Po uzyskaniu wymaganej głębokości rozpoczyna się strumieniowe wciskanie zaczynu poprzez dysze umiejscowione w dolnej części żerdzi. W czasie zastrzyków grunt jest drobiony oraz mieszany z zaczynem.

Comments are closed.