Press "Enter" to skip to content

Pomiar wibracji w urządzeniach

Wibracje i drgania są jednym z najprędzej dostępnych współczynników oznajmiających o stanie maszyny. Występujące drgania przedmiotów, z wyjątkiem kompozycji technologii wibracji, są szkodliwe. Utrudniają one prawidłową pracę przyrządów, wywołując ich szybkie zużywanie, oraz straty energetyczne.

pomiary

Autor: Chemie-Verbände Baden-Württemberg
Źródło: http://www.flickr.com

Jeżeli występują wibracje, wtedy dąży się do ustalenia powodów i zlokalizowania ich, a potem złagodzenia. Jeżeli nie da się zmniejszyć drgań, w takim przypadku stosuje się detale izolacyjne, które wywołują ich łagodzenie. Realizując pomiary drgań pojedynczych składników badanego przedmiotu można odszukać element, jaki jest źródłem szkodliwych drgań.Przez jego wymianę nierzadko można powstrzymać drgania całego przedmiotu.

Materiału do analizy takiej na pewno dostarczają świadectwa pierwszych żyjących ludów. Dla nich przykładowo zaćmienie słońca było karą za grzechy, gniewem bogów. Nie umieli nazwać tego, więc wypełnili swój strach różnymi domysłami.

Czyżbyś miał ochotę na więcej tekstów na opracowany tu temat? Zachęcamy więc do kolejnej strony – po prostu naciśnij to żywice do laminowania i przejdź do naszego serwisu.

Na szczęście dzisiaj nie musimy żyć w takiej niepewności.

budowa

Autor: DAVID HOLT
Źródło: http://www.flickr.com

Mamy wiedzę na temat, że drgania sejsmiczne to nie kara za grzechy tylko to zjawisko mające związek z przesuwaniem się płyt tektonicznych ziemi. Trzęsienia ziemi, to zjawiska pojawiające się co jakiś czas, w niektórych miejscach na świecie, tam gdzie płyty tektoniczne są bardziej aktywne niż w innych miejscach. Co więcej, do przewidywania tego typu zjawisk i analizowania ich tworzone są specjalne laboratoria.

Jeżeli wibracje tego typu są przenoszone do organizmu człowieka przeprowadzającego pracę na siedząco, pomiary drgań są umiejscawiane na siedzisku. Przy pomiarze drgań działających na system człowieka przez kończyny górne, lokalizacje pomiarowe umiejscawia się w miejscach faktycznego kontaktu rąk człowieka z detalem sterowania, będącym zarzewiem drgań. Za pomocą testów drgań można badać ważność wymiarów i kształtów elementów, sposobów mocowania i materiałów na parametry wibracji.

Prowadzi się w nich specjalne badania, a też świadczy usługi pomiarowe w zakresie odporności różnych obiektów na drgania i wstrząsy sejsmiczne. Takie badania to zwyczajnie dokładne sprawdzenie, jaki jest stopień odporności danego obiektu na takie zjawiska. W specjalnych laboratoriach znajdują się specjalne oprzyrządowanie chociażby wzbudniki hydrauliczne, które umożliwiają wywoływanie drgań o żądanej charakterystyce.

Jeżeli opisywane na tej witrynie omówienie bardzo Cię ekscytuje, to zalecam to opracowanie (http://fmk.pl/podajniki-slimakowe/) – ono jest równie emocjonujące, jak artykuł, który teraz czytasz.

To tylko jeden przykład, gdyż z podobną mocą potrafimy nazwać inne, mniej poznane wszystkim rzeczy. Potrafimy

budowa

Autor: Jeffrey Zeldman
Źródło: http://www.flickr.com

scharakteryzować pewne zjawisko, choć to raczej rzecz naukowców i ludzi zajmujących się daną tematyką.

Przypisanie chwiejności ciężarów pod wpływem wibracji pozwala wyznaczyć występujące naprężenia i deformacje będące wynikiem sił zewnętrznych i sił bezwładności. Mierząc w miejscach działania obciążeń występujące siły i momenty można otrzymać przebieg obciążeń dynamicznych poszczególnych elementów obiektu.

Comments are closed.