Press "Enter" to skip to content

Budowanie domu – zgłoszenie budowania i pozwolenia|Inwestycja w dom – od czego zacząć?|Inwestycja w budowę domu czy gotowe mieszkanie – na co postawić?

Budowa domu to droga i skomplikowana inwestycja, którą prościej będzie przeprowadzić, planując odpowiednio wcześniej kolejne etapy prac budowlanych. Trzymając się planu, łatwiej przewidzieć koszty w konkretnym etapie oraz materiały, które są potrzebne do danych prac. W planach przygotowań ująć trzeba również uzyskanie niezbędnych pozwoleń na legalne rozpoczęcie prac. Inwestycje budowlane trzeba zacząć od dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności, które są podstawą rozpoczęcia budowy.

inwestycje mieszkaniowe

Autor: Frerk Meyer
Źródło: http://www.flickr.com
Wszystkie istotne pozwolenia, wiążą się zazwyczaj z oczekiwaniem na ich wydanie, dlatego lepiej wcześniej zatroszczyć się o złożenie niezbędnych dokumentów, by nie opóźnić procesu realizacji inwestycji.

Jak uważasz? Czy opisywany temat jest ciekawy? Jeśli tak, to w odniesieniu do przedstawianego problemu poznaj szczegóły (http://www.deluxm.pl/realizacje/realizacja-sufitu-napinanego-w-sali-miramar-w-damietach/) tu.

Pierwszym krokiem jest postaranie się o pozwolenia na budowę. To dopiero początek uciążliwej drogi formalności, jakie musimy dopełnić. Po uzyskaniu pozwolenia, kolejnym etapem jest przed rozpoczęciem inwestycji – wybór kierownika budowy oraz odpowiednie oznakowanie terenu inwestycji. Kierownik budowy powinien posiadać odpowiednie uprawnienia i kompetencje, które pozwalają mu pełnić wskazaną funkcję. Przestrzeganie przepisów procesu budowy, opiera się na akceptacji kolejnych etapów budowy i zapewnieniu dopełnienia wszystkich obowiązków w obszarze bezpieczeństwa. Kierownik budowy dokonuje również wpisów w książce budowy i w ten sposób dokumentuje przebieg realizacji inwestycji. Rozpoczęcie prac budowlanych trzeba zgłosić w odpowiednim inspektoracie ds. nadzoru budowlanego. Trzeba to uczynić na 7 dni przed rozpoczęciem prac na obszarze budowy. Na tym etapie niezbędne jest także posiadanie poświadczenia od kierownika budowy, iż będzie sprawował nadzór nad prowadzoną inwestycją. Kolejnym krokiem jest założenie dziennika budowy, w którym będą rejestrowane wszystkie działania na terenie inwestycji. Należy przybić na niej pieczątkę właściwej instytucji, która udzieliła pozwolenia – ehsbiznespartner.pl/pozwolenia-decyzje/ – na budowę. By dopełnić wszystkim formalności, przed rozpoczęciem realizacji prac, teren budowy trzeba oznakować specjalnymi tablicami informacyjnymi, które znajdą się w widocznym miejscu.

nowe mieszkanie

Autor: Martin Pettitt
Źródło: http://www.flickr.com

Powinny zawierać m.in. takie informacje jak: imię, nazwisko i numer telefonu inwestora, dane określone w pozwoleniu na budowę, dane kierownika budowy, dane autora projektu oraz numery telefonów służb mundurowych – policji, straży pożarnej oraz pogotowia ratunkowego. (Inwestycje mieszkaniowe w Gdańsku) Warto wiedzieć, że pozwolenie na budowę jest ważne przez okres 3 lat od terminu jego wydania, po tym okresie traci swoją ważność i w związku z tym nie możemy kontynuować budowy, musimy postarać się o nowe zezwolenie. Jak widać, jest to bardzo skomplikowany proces, dlatego warto rozważyć wcześniej także inwestycje mieszkaniowe, których szczególnie jest sporo w dużych miastach. Nowoczesne, mieszkania piętrowe z ogrodem mogą okazać się świetną alternatywą dla budowania domu. Tym bardziej, iż inwestycje mieszkaniowe są coraz bardziej zróżnicowane. Nie są to już jedynie bloki, ale również przestronne domy szeregowe.

Comments are closed.