Press "Enter" to skip to content

Czym tak naprawdę jest spawanie? Jakie mamy typy spawania, na czym one polegają?

Spawanie, definicyjne rozumiane jest jako połączenie spawane, to rodzaj złącza, który może powstać w procesie fizycznym połączenia materiałów. Odbywa się to poprzez miejscowe stopienie oraz zestalenie. Wykorzystuje się do złączenia metali, stali, dosyć często spawania konstrukcji stalowych, a jednocześnie tworzyw sztucznych. W trakcie spawania często dodać trzeba spoiwo spawalnicze, czyli stapiający się razem z materiałem rodzimym – materiał dodatkowy.

spawanie

Autor: PEO ACWA
Źródło: http://www.flickr.com
Jakie mamy sposoby spawania? Jedną z nich jest spawanie elektrodami otulonymi (SWAW). Odbywa się to za pomocą topliwej elektrody metalowej, która pokryta jest otuliną topnika. Prąd elektryczny, może być stały lub przemienny, tworzy łuk elektryczny między elektrodą a łączonymi metalami. W trakcie spawania otulina powinna rozłożyć się pod wpływem wysokiej temperatury gwarantują substancje gazowe. Będą one służyć za gaz osłonowy, a także żużel. Chronią one spoinę przed ingerencją powietrza atmosferycznego. Żużel także pokrywa spoinę minimalizując proces jej stygnięcia.

Porównaj:

Następnym rodzajem jest spawanie gazowe MIG/MAG. Jest to spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych. Gazy osłonowe to bardzo często argon lub hel, natomiast gazy osłonowe, ale aktywne to dwutlenek węgla lub jego mieszanka z argonem.

Pamiętaj, że jesteśmy tam. Czekamy na Ciebie z następnymi wpisami, które są niezwykle zajmujące. Myślimy, że namówimy Cię do kliknięcia w ten link.

W takiej metodzie łuk elektryczny jarzy się pomiędzy spawanym materiałem a elektrodą w postaci drutu. Łuk i jeziorko ciekłego metalu chronione są strumieniem gazu obojętnego albo aktywnego. Metoda ta jest faktycznie przeznaczona do spawania większych materiałów.

spawanie na placu budowy

Autor: PEO ACWA
Źródło: http://www.flickr.com

Spawanie TIG lub GTAW to metoda polegająca na spawaniu nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, są to gazy jak argon, hel, oraz ich mieszanki. Łuk jarzy się pomiędzy elektrodą nietopliwą, jaka jest wykonana z czystego wolframu oraz zespawanym materiałem. W większej ilości sytuacji elektroda wolframowa jest podłączana do bieguna ujemnego, natomiast zacisk (http://normbud.pl/kategorie/technika-ppoz/systemy-mocowan/zacisk-dzwigarowy-tkn/) masy – do bieguna dodatniego spawarki. Sprawia to, iż realne jest wydzielanie się bardziej znacznej ilości ciepła w miejscu, w którym powstaje spoina.

Warto jednocześnie wspomnieć o interesującym spawaniu laserowym. To rodzaj techniki spawania, która polega na stapianiu obszaru styku wiązką promieni laserowych. Spawanie takiego typu prowadzone jest w osłonie gazu obojętnego, lub jeżeli materiał spawany nie utlenia się, także w powietrzu. Gwarantuje to dość znaczną wytrzymałość spoin. Standardowo wykorzystywane jest w produkcji wielkoseryjnej, bardzo często w przemyśle motoryzacyjnym.

Comments are closed.