Press "Enter" to skip to content

Instruktaże roczne dla naszych zatrudnionych

Jednym z podstawowych obowiązków każdego chlebodawcy jest zapewnienie pracobiorcom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczegółowe informacje na tenże temat zdołamy odnaleźć w dziale X Kodeksu Pracy. Do obowiązków tych zalicza się także przeszkolenie pracobiorców z obszaru BHP. Kwestie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa oraz higieny pracy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz Pracy z dn. 27 lipca 2004 roku. Szkolenia BHP we Wrocławiu są przeprowadzane w celu aktualizacji oraz ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w sferze BHP a także zaznajomienia uczestników z najnowszymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w powyższym obszarze.

szkolenia bhp

Autor: NASA Goddard Space Flight Center
Źródło: http://www.flickr.com
Typy instruktaży okresowych BHP: Szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się w postaci kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej aniżeli raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie (polecam cykl szkoleniowy: budowanie zaangażowania pracowników) trzeba przeprowadzić w czasie do sześciu miesięcy od dnia zatrudnienia. Szkolenie BHP dla pracobiorców zatrudnionych na stanowiskach robotniczych realizuje się wyłącznie w formie instruktażu, nie rzadziej aniżeli raz w roku na stanowiskach, na których istnieją szczególnie duże zagrożenia. Gdy takie niebezpieczeństwa nie występują, nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Kliknij bez obaw ten link a stwierdzisz, że w najświeższym źródle zaprezentowano niezwykle ciekawe materiały. One również są dające do myślenia.

Pierwsze szkolenie musimy zrealizować w czasie do roku od dnia zatrudnienia. Szkolenie BHP dla pracobiorców inżynieryjno-technicznych przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej aniżeli raz na pięć lat. Pierwszy instruktaż musimy zrealizować w okresie do 12 miesięcy od dnia zaangażowania.

Instruktaż BHP dla pracowników służby BHP przeprowadza się w formie kursu, seminarium albo samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na pięć lat. Pierwszy instruktaż należy zrealizować w czasie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia. Instruktaż BHP dla pracobiorców administracyjno-biurowych oraz innych przeprowadza się w postaci szkolenia, seminarium bądź samokształcenia kierowanego (on-line) nie rzadziej niż raz na sześć lat. Pierwszy instruktaż trzeba zrealizować w czasie do roku od momentu zaangażowania.

pracujący robotnicy

Autor: Asian Development Bank
Źródło: http://www.flickr.com
Z instruktażu okresowego może być zwolniona jednostka, która posiada aktualne zaświadczenie o przebyciu szkolenia BHP u innego pracodawcy na tym samym stanowisku pracy bądź odbyła inne okresowe szkolenie BHP dla jednostki zaangażowanej na innym stanowisku, jeśli jego program uwzględnia obszar tematyczny wymagany programem instruktażu okresowego obowiązującego na nowej posadzie. Instruktaż okresowy kończy się egzaminem.

Comments are closed.