Press "Enter" to skip to content

Pracowałeś na urlopie? Policz ile wynosi wartość twojego ekwiwalentu za 2014 rok

Niewykorzystanie przez pracownika urlopu oznacza dla niego ekwiwalent, który wyliczany jest od ilości dni nieprzepracowanych oraz rodzaju umowy. Jeżeli pracujący jest niezagrożony rozwiązaniem umowy prezes ma obowiązek wywiązać się z wypłacenia mu ekwiwalentu. Kilka dni dla pełnoetatowców równa się większej sumie pieniędzy.

Współczynnik, na podstawie którego ma miejsce obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zależy od liczby dni miesięcznie przepracowanych. Owa liczba w każdym roku jest różna, zależy bowiem od dni ustawowo wolnych.

praca

Autor: gwaar
Źródło: http://www.flickr.com

Odejmując je od 365 dni otrzymamy liczbę wszystkich dni roboczych – w bieżącym roku było ich 250. W dalszej kolejności tą wartość dzielimy przez liczbę miesięcy, łatwo więc wyliczyć, że wskaźnik ekwiwalentu za wiążący rok wynosi niecałe 21. Od tej wartości bardzo łatwo jest już policzyć ilość należnych pieniędzy, które pracujący powinien dostać od pracodawcy. Dochodzą do tego godziny i dni nadpracowane. Więcej: . Przez wskazaną wartość mnoży się później ilość niewykorzystanych dni na urlop oraz liczbę godzin (następne mnożenie). W ten sposób za 4 dni urlopowe nadpracowane wychodzi 32 „godzinodni” razy przytoczony współczynnik, co daje łączną kwotę 700 złotych, którą firma jest winna pracownikowi wypłacić.

W przypadku pracy nie na pełnym etacie wartość ustalamy, a właściwie mnożymy przez ułamek oznaczający etat naszej pracy.

Poszukujesz ekstra informacji, aby pogłębić swoją wiedzę na ten temat? Namawiamy do następnego artykułu. Odnajdziesz go na portalu (http://www.workservice.pl/praca/magazynier/bydgoszcz/) pod linkiem.

Jeśli jest to połówka etatu, wskaźnik (odwieź www) 20,83 mnoży się przez jedną drugą, ćwierć etatu – przez jedną czwartą, itd. Przy liczeniu kwoty zaległej równanie prezentuje się podobnie – wyliczoną stawkę dla niepełnego etatu mnożymy przez iloczyn dni i godzin niewykorzystanych urlopowo. Podstawą ekwiwalentu jest zatem godzina pracy która nie została wykorzystana na urlop, a nie dzień pracy.

Prawo do wypłaty ekwiwalentu reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Prawnie sformułowana procedura ustalania, mnożenia i dzielenia współczynników jest tam dokładnie opisana. Akt prawny reguluje także sytuacje, w których pracodawca nie ma obowiązku wypłacania pracownikowi pieniędzy. Sytuacja taka jest wówczas, gdy pracujący chciałby skorzystać z urlopu na kolejnej umowie po rozwiązaniu aktualnej, a także w przypadku nieważności ostatniej umowy.

Rekomendujemy:
Wyświetl większą mapę

Comments are closed.