Press "Enter" to skip to content

Kto to jest inżynier kontraktu oraz czym się zajmuje?

Rynek inwestycji budowlanych coraz szybciej się rozwija, więc nieraz zatrudniany jest inżynier kontraktu. Choć nazwa wskazuje na jedną osobę, tak naprawdę to grupa umiejętnych pracowników, którzy zasadniczymi uczestnikami realizowanego procesu budowlanego. Z jakich ludzi składa się charakteryzowana grupa?

elektryk, inżynier, monter

Autor: U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet
Źródło: http://www.flickr.com
Pierwszym, najistotniejszym jej członkiem, jest inżynier rezydent, jaki musi bezustannie przebywać na terenie budowy, aby nadzorować wszelkie prace. Następnymi członkami zespołu specjalistów są inspektorzy nadzoru oraz specjaliści parający się poszczególnymi kwestiami, zależnie od specyfiki zleconego projektu. Czym dokładnie zajmuje się charakteryzowany inżynier kontraktu?

Przede wszystkim jest to nadzór techniczny, jaki pozwala sprawdzać czy wszystko jest wykonywane zgodnie z założeniami i czy urzeczywistnia określone normy. Do najistotniejszych zaliczają się procedury unijne, dziś bowiem wiele inwestycji realizowanych jest z funduszy uzyskanych z UE. Inżynier kontraktu – opinie na nasz temat – ma za zadanie odpowiednio zarządzać pieniędzmi, aby nie okazało się, iż skończyły się na długo przed końcem zamierzonych działań. Jakość wykonania działań nie może odchodzić od założeń, w przeciwnej sytuacji klient, dla jakiego realizowana jest dana inwestycja (www.mtproject.pl/kontakt/), może nie odebrać projektu. Trzeba wykonać np. badania wytrzymałościowe, jakie umożliwiają się upewnić, że wszystko przebiega zgodnie z planem – kliknij tutaj. Poza nadzorem technicznym istotny jest także monitoring nad całą dokumentacją. Bez dokładnego pilnowania formalności nie można się dzisiaj obyć w żadnej branży, także w branży budowniczej.

Przyjmując inżyniera kontraktu mamy gwarancję, że instytucja zostanie zakończona sukcesem i będą spełnione wszystkie wymogi określonego kontraktu, zawartego z klientem. Inżynier kontraktu to świetne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie niezbędne jest precyzyjne doglądanie inwestycji budowlanej.

Znajdź firmę, jaka wynajmuje takich fachowców, upewniając się, że posiadają oni odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie, by świadczyć niniejsze usługi. Muszą również mieć należyte uprawnienia, pozwalające im na wykonywanie zleconych zadań, aby inwestycja budowlana została zakończona bez opóźnień.

Comments are closed.