Press "Enter" to skip to content

Żurawie jako dźwigi o szerokim przeznaczeniu

Żurawie to dźwigi jakie mają duże przeznaczenie we wszystkich obszarach życia. Ich rosnące każdego roku zapotrzebowanie połączone jest z trwałym postępem liczby inwestycji, firmbudowlanych, czy wzrostem transportu. Lokalizacja wykonywania pracy, zapotrzebowanie i typ pracy ma wpływ na dobór rodzaju żurawia jakiego użyjemy. Żurawie Wrocław, których kluczowym składnikiem nośnym transportującym ładunek jest wysięgnik, różnicujemy zależnie od cech użytkowych, także określonych cech konstrukcyjnych.

żuraw na budowie

Autor: jasonwoodhead23
Źródło: http://www.flickr.com
Cechy użytkowe scalają się funkcją tych narzędzi do wskazanych robót przeładunkowych w budowlance, portach, dokach, na statkach, w kolei, bądź warsztatach pracy. Jest wiele typów dźwigów. Żurawie Wrocław stacjonarne to dźwignice komponujące się z przymocowanych na stałe do podłoży kolumn, na których przymocowano wysięgniki osiągające ruch obrotowy (tutaj je kupisz).

Jeśli masz chęć poznać większą ilość faktów na omawiane zagadnienie – poczytaj również (https://www.inter-bis.pl/maszyny-tartaczne) wszystko, co Cię fascynuje na zbliżony temat.

Kąt obrotu wysięgnika może być zawężony parametrami żurawia, lecz może również wynosić pełne 360o. Po obrotowym wysięgniku przemieszcza się wciągnik, będący podzespołem podnoszącym ciężary.

Żuraw samojezdny jest dźwignicą która służy do przesuwania ciężarów, zamontowanym na podwoziu samojezdnym, mająca wysięgnik który może wykonywać ruch obrotowy, a także ruch opuszczania, również wznoszenia. W większej części przypadków wysięgnik posiada regulowaną długość i możność teleskopową. Takie żurawie Wrocław przeznaczone są szczególnie do ruchu po drogach publicznych o twardej nawierzchni. Pewna część, w stosunku od właściwości układu jezdnego podwozia jest w stanie poruszać się po obrębie o nieutwardzonej powierzchni.

Dźwig ruchomy to żuraw zamontowany na samochodzie ciężarowym pomiędzy kabiną kierowcy a skrzynią, czy też z tyłu pojazdu, który służy do załadunku ładunku na auto, także jego rozładunku. Główne wersje żurawi ruchomych to dźwigi do transportu artykułów budowlanych, oraz do przewozu drewna. Żuraw wieżowy składa się z pionowego masztu osiedlanego na przejezdnym, albo stacjonarnym podłożu i wysięgnika poziomego, bądź nachylonego pod kątem do poziomu. Żuraw wieżowy unosi towary na haku obniżonym na linie z wysięgnika żurawia.

Comments are closed.