Press "Enter" to skip to content

Które etapy obejmuje trening BHP dla przyszłych pracowników w jednostce?

Szkolenie z obrębu bezpieczeństwa i higieny pracy to przymusowy szczegół szkoleniowy w każdej jednostce. Do takiego nauczania powinni przyłączyć się, przed przyjęciem do sprawowania pracy, świeżo zaangażowani pracownicy, żacy odbywający wprawę żakowską w danej firmie, uczniowie szkół profesjonalnych odbywający praktykę profesjonalną, a również stażyści i postaci w pokrewnej pozycji.

bezpieczeństwo w pracy

Autor: Ed Uthman
Źródło: http://www.flickr.com
Szkolenia BHP podzielone są na ogół na określone etapy.

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w dwóch fundamentalnych krokach, zwanych instruktażami, jakie opracowane są wedle projektów dla indywidualnych grup stanowisk, a są to: instruowanie wstępne generalne (instruktaż orientacyjny) oraz szkolenie przygotowawcze na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy).

Jeżeli chciałbyś poznać zagadnienie, to zachęcamy Cię do przeczytania artykułu, który opracowaliśmy pod zamieszczonym linkiem. Tam każdego dnia znajduje się bieżąca notka (http://www.etteplan.com/pl).

Reguły te są takie same bez względu na to, czy mówimy o dużych miastach typu Poznań albo Gdańsk, czy o małych osadach. Najistotniejsze jest wyznaczenie tego, kto jest odpowiedzialny za przeprowadzanie instruktażu na danym stanowisku. Zgodnie z regułami prawnymi wiążącymi w Polsce, szkolenia BHP wykonuje pracodawca lub powołana przez pracodawcę osoba na stanowisku kierowniczym. W drugim przypadku warunkiem jest fakt, iż wyznaczona osoba posiada właściwe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i – co najistotniejsze – jest przeszkolona pod względem procedur przeprowadzania szkolenia BHP.

Szkolenia dla firm

Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com
Czas i ogół zagadnień takiego instruktażu powinna być uzależniona od kilku aspektów, a mianowicie od: przygotowania profesjonalnego pracownika, aktualnego stażu pracy, rodzaju roboty oraz zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracobiorca ma być zatrudniony.

Zobacz ten pełen tekst (http://lubin-adwokat.pl/), a przekonasz się, że zawarte tam wiadomości są niezwykle ciekawe, gdyż to ta sama tematyka, co w tym poście.

Im większa jednostka tym obszerniejsze musi być trenowanie. Programy szkolenia BHP przygotowawczego, określające wnikliwą problematykę, formy realizacji i okres trwania ćwiczenia, są zróżnicowane także w zależności od tego, kto realizuje dane kształcenie. Rzecz jasna im większe miasto (przytoczony Poznań, Gdańsk czy Warszawa) tym lepiej przygotowanych ekspertów od bezpieczeństwa i higieny pracy można znaleźć. Najistotniejsze, by szkolenie poruszało wszelkie problemy związane z BHP.

Comments are closed.