Press "Enter" to skip to content

Na czym polega odpowiednie znakowanie produktów stalowych

Oczywistym jest, że współcześnie każdy kupujący chce otrzymać jak najwyższej jakości towar – najlepiej jeszcze za relatywnie niską cenę. Chęć zaniżania cen przez firmy poszczególnych produktów często jednak skutkuje obniżeniem jakości. Jak odszukać złoty środek między jakością a ceną?

Stalowe sito

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Na szczęście prawo Unii Europejskiej zaczyna wprowadzać właściwe przepisy w tym zakresie, co można prześledzić przykładowo w wytwarzaniu stali. Współcześnie obowiązują dwa systemy znakowania stali – znakowy i cyfrowy. Oznakowania znakowe składają się z liter oraz cyfr, natomiast oznakowania cyfrowe jedynie z cyfr. Każdy rodzaj stali wytwarzany obecnie na obszarze Unii Europejskiej musi zostać odpowiednio oznakowany – trzeba ponadto określić jej gatunek.

Symbole w oznaczeniu najczęściej wskazują na główne cechy badanej stali – na przykład jej twardość czy też właściwości mechaniczne. Część liter oznacza skład chemiczny danej stali – w tym przypadku oznaczenia stali (zobacz na stronie profesjonalnej firmy – stal – www.aner.com.pl/ – oznaczanie) mogą wskazywać na stale niestopowe lub szybkotnące, w zależności od tego, czy dana stal jest stopem wielu pierwiastków czy nie. Z kolei znak stali określa możliwe zastosowanie stali oraz jej właściwości mechaniczne – można tutaj wyróżnić stal do wyrobów walcowanych na zimno oraz stale do betonu sprężystego. Oczywiście to, jakiej stali (http://brumet.com.pl/

Comments are closed.