Press "Enter" to skip to content

Atrakcyjne procedury wyceny przedsiębiorstw w naszych czasach

Wycena przedsiębiorstw jest to pewien proces, który polega na określeniu wartości firmy, instytucji czy też przedsiębiorstwa w jednostkach pieniężnych. Obecnie wycenę przedsiębiorstw można wykonać na kilka rozlicznych sposobów, wskazane jest zaznajomić się z najbardziej popularnymi.

wycena przedsiębiorstwa

Autor: KOMUnews
Źródło: http://www.flickr.com

Pierwszą wykorzystywaną metodą wyceny przedsiębiorstw w KGDM jest metoda DCF, która zwana jest metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W tej metodzie szacuje się przyszłe plony realne do uzyskania przez daną firmę albo przedsiębiorstwo, a w następnej kolejności plony te sprowadza się do ich wartości obecnej, mówiąc inaczej są one zdyskontowane wedle ustalonego, odpowiedniego współczynnika. Po późniejszym zsumowaniu zdyskontowanych przychodów firmy lub przedsiębiorstwa wolno otrzymać wartość firmy (polecamy https://www.forsel.pl/wroclaw/kredyty-pozyczki).

Kolejną nierzadko stosowaną metodą związaną z wyceną przedsiębiorstw jest metoda porównawcza. W tej metodzie wartość danej firmy jest określana z wykorzystaniem zestawienia jej z innymi firmami notowanymi na giełdzie, jakie działają w podobnej branży. Przypuszczalne jest oszacowanie wartości firmy również na podstawie transakcji sprzedaży czy kupna pokrewnych firm działających w branży.

W trakcie wyceny przedsiębiorstw stosuje się dodatkowo metody opcyjne i dochodowe. Metody (modele) opcyjne są stosowane w trakcie wyceny rozmaitego rodzaju aktywów, na przykład opcji sprzedaży czy też kupna, wykorzystują one niemało wieloaspektowych narzędzi matematycznych. Metody dochodowe są natomiast uważane za najmocniej solidne i wielozadaniowe jeśli chodzi o najlepszą wycenę realnej wartości firmy, dlatego są one niezmiernie często użytkowane.

spotkanie informacyjne w firmie

Autor: Fabrice Florin
Źródło: http://www.flickr.com

W trakcie zastosowania tej metody bierze się pod uwagę zarówno wartość firmy z generowanym profitem, jak również wolne przepływy finansowe przedsiębiorstwa, czyli tak zwane cash-flow. Dobranie dobrego sposobu wyceny firmy czy też przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników, między innymi od celu, dla jakiego wykonywana jest owa wycena. Do tego bierze się pod uwagę także stan gospodarki czy też dostępność danych.

Comments are closed.