Press "Enter" to skip to content

Czym zajmuje się aktuariusz? W jakiego rodzaju obszarach znajduje zatrudnienie taka osoba? Co powinniśmy wiedzieć na ten temat?

Prawo jasno określa, że każdy zakład ubezpieczeń posiada obowiązek powołania aktuariusza. W przypadku ubezpieczeń na życie taki fachowiec odpowiada za kalkulowanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, lecz już jak mówimy o ubezpieczeniach majątkowych czy osobowych to niezbędna jest dodatkowo jego opinia opublikowana w sprawozdaniu rocznym.

klienta

Autor: HazteOir.org
Źródło: http://www.flickr.com
Rzeczywiście firmy posiadają więcej niż jednego aktuariusza, a ci najlepsi wysoko wykwalifikowani fachowcy tworzą zespół, który jest zarządzany przez głównego aktuariusza.

Ten wpis ma ciekawe dane na opisywany temat – jeżeli masz chęć zdobyć większą ilość wpisów, to odwiedź stronę doradca finansowy Wrocław, która przedstawia podobne zagadnienia.

Aktuariusz to osoba, jaka zdała egzamin aktuarialny przed Komisją Nadzoru Finansowego, a później została wpisana do rejestru aktuariuszy. Tego rodzaju zawód jest wciąż elitarny, gdyż w rejestrze jaki jest prowadzony przez KNF znajduje się właściwie nie taka wielka liczba tego rodzaju. Pozytywnie zaliczony egzamin jest podstawą, lecz oprócz tego kandydat na aktuariusza powinien mieć całkowitą zdolność do czynności prawnych, musi mieszkać w naszym kraju, posiadać ukończone wyższe studia – ciekawostka o aktuariuszu.

Taka osoba nie może być karana. Kandydaci na aktuariusza powinni odznaczać się wybitnymi umiejętnościami analitycznymi, muszą być specjalistami w dziedzinie matematyki finansowej. Aktuariusz zajmuje się różnorodnymi kwestiami, tymi bardziej powszechnymi jak kalkulowanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych czy określeniem ryzyka, jak i mniej powszechnymi, ale bardzo potrzebnymi, jak wycena opcji. Aktuariusz ma znaczące szanse rozwoju, może objąć stanowisko najważniejszego aktuariusza w towarzystwie ubezpieczeniowym, jest w stanie mu nawet zostać zagwarantowana funkcja członka zarządu – czytaj pełen raport.

Aktuariusz jest w stanie również kontynuować karierę poza branżą ubezpieczeniową wszędzie tam, gdzie najważniejsza jest ocena ryzyka finansowego. Najbardziej popularne instytucje to fundusze inwestycyjne, banki a także firmy doradcze. To nieznany zawód, ale trzeba przyznać, że fachowcy w tej dziedzinie są bardzo niezbędni w wielu przedsiębiorstwach i trudno wyobrazić sobie bez nich dobrze funkcjonującej danej instytucji. Dlatego też to konkretna perspektywa dla osób, które lubią przedmioty ścisłe i planują się rozwijać oferując ciekawe usługi.

Masz chęć zdobyć świeże informacje na konkretny temat? To obejrzyj witrynę, zapewne da Ci wiele pozytywnych wrażeń i na długo zostanie w Twej pamięci.

Bycie aktuariuszem aktualnie jest bardzo elitarne oraz dobrze płatne.

Comments are closed.