Press "Enter" to skip to content

Rozcinanie blachy plazmą

Jednym z najtwardszych towarów, z których korzystają przeróżne sektory przemysłu na całym świecie jest stal. Przebieg wytwórczości stali odbywa się przy przeznaczeniu surówki, jaka po poddaniu świeżeniu w instalacjach hutniczych, bądź z zużyciem pieców konwertorowych, łukowych i próżniowych jest przerabiana na stal i blachę nierdzewną. Ze stali produkowane są rozliczne produkty hutnicze. To tworzywo oddające się plastycznym procedurom, w wyniku których nabiera ona pożądanych przez docelowego odbiorcę układów.

Elementy stalowe

Autor: Heribert Pohl — Thanks for more than 1.300.000 Views
Źródło: http://www.flickr.com
Stal konstrukcyjna to stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i plastycznie obrabialny o należytej kompozycji węgla – wytrzymała stal zbrojeniowa – masz więcej pytań? – u producenta SSAB. Stal obok żelaza i węgla obejmuje najczęściej również różne kompozycje. Stal znalazła zastosowanie w rozmaitych zakresach technologii. W budownictwie stanowi jeden z kilku istotnych tworzyw konstrukcyjnych. Na ogół używane w tej sferze gospodarki gatunki stali to stale niskostopowe i ogólnego zastosowania.

stal (polecamy blachy nierdzewne) konstrukcyjna powszechnego przeznaczenia zagwarantowana jest do realizowania konstrukcji, oraz części maszyn i przyrządów ogólnego zastosowania, wszędzie tam, gdzie jej charakterystyki są starczające dla zrealizowania roli. Stale konstrukcyjne łącznego zastosowania są stalami najniższego typu i zawierają znaczne liczby zanieczyszczeń, przede wszystkim siarki, krzemu i fosforu. Przy jej wytwórczości stosuje się mały reżim technologiczny, co wpływa na szeroki rozsiew składów węgla. Stali ogólnego przeznaczenia nie poddaje się obróbce cieplnej.

Stal konstrukcyjna dostarczana jest w szerokiej gamie produktów hutniczych. Producenci, którzy oferują także sprzedaż stali posiadają w swojej ofercie dużo jej wersji – producent stali SSAB.
Może to być stal ciągniona i gatunkowa, a również skończone produkty stalowe, w tym pręty typowe i walcowane, blachy płaskie, kształtowniki, dwuteowniki, kątowniki, profile zamknięte i rury.

Gdy konstrukcja, bądź fragment urządzenia pracuje w trudnych, lub ekstremalnych warunkach pogodowych, albo cieplnych, wykorzystuje się stale specjalne. Zawierają wielką wielkość domieszek stopowych, nastręczają bardzo skomplikowanej obróbki cieplnej. Ze względu na wysoką cenę nie są stosowane powszechnie.

Comments are closed.