Press "Enter" to skip to content

Stal Hardox produkt jako używany w wielu dziedzinach przemysłu

stal jest używana w wielu dziedzinach przemysłu, na ogół jednak spotykana jest w kopalnictwie podziemnym i odkrywkowym, w maszynach budowlanych, komunikacyjnych, również w maszynach używanych do budowania dróg.

Dzięki najwyższej wytrzymałości stal Hardox radzi sobie z uderzeniami, wstrząsami, nacięciami i uciskami powierzchniowymi. Dzięki podatności na obróbkę warsztatową, wolno ją giąć, kształtować i spawać, a stal (Aner Stal) zatrzyma odporność na pękanie i propagację pęknięć. W agresywnych otoczeniach, gdzie awarie mogą być nieprzewidywalne i drogie, a nawet zagrażać bezpieczeństwu osób i wyposażenia, Hardox pomaga ograniczyć niebezpieczeństwo. Stal Hardox sprawdza się jako odporny na ścieranie półprodukt wybierany z myślą o przeciągnięciu czasu eksploatacji urządzenia i konstrukcji w najcięższych otoczeniach pracy. Jest możliwość ją giąć, kształtować i spawać bez utraty jej atrybutów. Wraz z najwyższą granicą plastyczności, umożliwia planowanie lżejszych produktów.

rury

Autor: Armacell
Źródło: Armacell
Niespotykana wydajność tej stali idzie w parze z nadzwyczaj dobrą spawalnością. stal (polecamy nakrętki nierdzewne) Hardox można zespawać z dowolną stalą przy przeznaczeniu umownej technologii typowego spawania. Do spawania jest możliwość stosować spawalniczych tworzyw eksploatacyjnych bez domieszek, z małą zawartością dodatków, lub nierdzewnych. Hardox jest bardzo słynną stalą trudnościeralną na świecie.

Twardość osłabia zniszczenie, albowiem krawędzie tworzywa ciernego mają trudności z wrzynaniem się w twardą przestrzeń. Twardość cechuje całą budowę wyrobów Hardox. Twardość nie koliduje z formą struktury produktów Hardox.

Comments are closed.