Press "Enter" to skip to content

Ultradźwiękowe mierniki do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru pułapu w zasobnikach

Stosowny dobór hydrostatycznej sondy do pomiaru poziomu, realizującej wymagania rzeczywistych warunków pracy to fundament sukcesu pomiarowego. Wśród najważniejszych wyznaczników wyboru sondy stanu cieczy rozróżniamy typ medium, jego temperaturę, również spoistość, a również wielkość pomiarową i długość przewodu.

Aparat tlenowy

Autor: koncentratortlenu.eu/
pomiar

Autor: Kazuhisa OTSUBO
Źródło: http://www.flickr.com
Pomiar poziomu ścieków czyniony jest za pomocą hydrostatycznych sond. Sonda służy do badania pułapu cieczy w zbiornikach, studniach głębinowych, albo piezometrach, w pojemnikach z wodą uzdatnioną określoną do spożycia. Ultradźwiękowe mierniki do ciągłego, bezkontaktowego badania stanu w zasobnikach otwartych i zamkniętych, zaś pojemnościowe czujniki poziomu do stałego pomiaru stanu cieczy, również materiałów sypkich w szybach, pojemnikach, zasobnikach, elewatorach.
Zmierzone ciśnienie hydrostatyczne odpowiada wprost wielkości słupa płynów od spodniego pułapu miejsca pomiaru do stanu powierzchni medium. Wysokość wypełnienia wyliczana jest z odległości od powierzchni medium do miejsca pomiarowego. Siła ciężkości słupa cieczy, czyli ciśnienie hydrostatyczne, nie jest jednak wprost proporcjonalne do stopnia napełnienia, lecz także zmienia się zależnie od ciężaru właściwego medium i siły ciężkości.
Prócz bezpośredniego pomiaru poziomu, realne jest również (dalej) późniejsze wyznaczenie objętości, masy, lub konsystencji produktu w zasobniku.

W takich sytuacjach uwzględnia się geometrię i gabaryty zasobnika, oraz cechy fizyczne medium. Istnieje duży wybór metod pomiarowych. Rozróżnienie pomiarów poziomu następuje z charakteru produktu ocenianego.

Czy potrzebujesz następnej porcji takich wiadomości przedstawionych w tak samo wygodny sposób? Nic trudnego – kliknij tutaj – zalecamy tę stronę (http://www.aquablendpolska.com/katalog/hodowla-cielat-w-zimie,394.html).

/J]

Comments are closed.