Press "Enter" to skip to content

Czym jest obróbka cieplna? Jakiego rodzaju ma zastosowanie, czemu ważne jest jej stosowanie w różnych gałęziach przemysłu

Czy zdawałeś sobie sprawę czym jest zestaw dobrze dobranych metod cieplnych, jakie w konsekwencji prowadzą do zmienienia właściwości stali? A staje się tak przez struktury w stanie stałym w rezultacie zmian temperatury jak również czasu. Nie masz pojęcia, masz jakiś pomysł? Zapraszam więc do artykułu, w którym postaram się wyjaśnić na czym polega to interesujące zjawisko.

stal

Autor: darkday
Źródło: http://www.flickr.com
Wiadomo, mowa tu o obróbce cieplnej, a patrząc na czynniki które mają wpływ na wytwarzanie struktury czy właściwości metali czy stopów jesteśmy w stanie nazwać odmienne typy obróbki cieplnej. Mamy więc obróbkę cieplno-chemiczną, cieplno-mechaniczną i cieplno-magnetyczną. W jaki sposób odbywa sięcały proces obróbki cieplnej? Niezwykle ważnym cechami,które decydują o zmianach fazowych to na przykład szybkość nagrzewania, temperatura wygrzewania czy czas nagrzewania.

Nagrzewanie i chłodzenie tworzywa najczęściej przebiega w sposób ciągły albo stopniowy. Podczas nagrzewania stopniowego można rozróżnić podgrzewanie, czyli doprowadzenie do temperatury pośredniej oraz dogrzewanie, tak mówimy mając na myśli nagrzewanie do temperatury wygrzewania. Dość identycznie w czasie obniżania temperatury stopniowego jesteśmy w stanie wyróżnić pojęcia odchładzania, co oznacza chłodzenie do temperatury średniej i wychładzania, czyli chłodzenia do temperatury końcowej. Chłodzenie nieśpieszne, które robione jest w piecu, przy normalnym powietrzu nazywamy studzeniem, natomiast chłodzenie szybkie, takie przeprowadzane w wodzie, oleju nazwiemy oziębianiem. Chłodzenie (oferta) i wytrzymanie materiału o wartości temperaturowej niższej niż zero stopni określamy jako wymrażanie.

Części , śruby

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Podczas obróbki cieplnej mogą zrobić się tuleje, przykładowo tuleje z brązu (przykład: Firma Alwro). Tuleja w budowaniu maszyn jest jednym z elementów mechanizmów i maszyn, które dysponują różnorodne elementy, takie jak cylindry.

Bez zwłoki zobacz artykuł w serwisie (http://www.vincent.pl/maszyny-pakujace/kartoniarki/) publikującym podobne informacje. Są równie pasjonujące, ponieważ odnoszą się do tego samego zagadnienia.

Ma kształt większego pierścienia, można też go nazwać jako pusty walec. Można odnaleźć tuleje zrobione niemal z każdego materiału. Zazwyczaj są stosowane przy budowie maszyn, ale mnóstwo zależy od przeznaczenia tulei.

Comments are closed.