Press "Enter" to skip to content

W trosce o najwyższą jakość inwestycji budowlanych

W branży budowlanej zauważa się wciąż rosnące wymagania oraz konkretne potrzeby rynku, co przekłada się na spore oczekiwania w odniesieniu do jakości. Jak je spełnić?

prace nad kruszywem

Autor: Armcon Precast
Źródło: http://www.flickr.com
Pierwsza sprawą o jaką na pewno należy zadbać jest nadzór nad inwestycją budowlaną. Inżynier kontaktu to specjalizacja odpowiadająca aktualnym wymaganiom rynku. Kim a raczej czym jest inżynier kontraktu? Wbrew pozorom nie jest to persona, lecz zespół specjalistów, który stanowi jednostkę będącą nowym uczestnikiem procesu budowlanego. Funkcję inżyniera kontraktu sprawuje grupa składająca się zazwyczaj z inżyniera-rezydenta, inspektorów nadzoru inwestorskiego i pozostałych specjalistów, w zależności od specyfiki projektu. Kontraktem w tym przypadku nazywa się umowę, której stronami jest wykonawca i inwestor. Warto zaznaczyć, iż zdecydowana większość projektów w ramach jakich zatrudniana jest instytucja zwana inżynier kontraktu – kliknij odnośnik – to przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy UE. Do zadań omawianej instytucji należą przede wszystkim: nadzór techniczny nad robotami oraz jakością ich wykonywania, nadzór nad dokumentacją sporządzaną przez wykonawcę, sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełnienie w tymże zakresie wszelkich formalności. Obecność inżyniera kontraktu to pewność, że inwestycja zostanie ukończona zgodnie z wymogami kontraktu, a odpowiednio sporządzone raporty budowlane pozwolą na rzetelne i szybkie rozliczenie dotacji z UE.
Co do jakości odnośnie inwestycji budowlanych inną ważną kwestią jest badanie (zobacz rejestracja znaku towarowego) maszyn. Wprowadzanie i przestrzeganie odpowiednich procedur badawczych gwarantuje spełnienie oczekiwań klienta.

Pośród tego typu badań wymienić należy: badania akustyczne i hałasu, badania elektryczne, badania mechaniczne i badania bezpieczeństwa użytkowania maszyn. Wysoki poziom badań prowadzonych przez wyspecjalizowane laboratoria pozwala na spełnienie wszystkich koniecznych norm.

Comments are closed.