Press "Enter" to skip to content

Wady i zalety stosowania opałowego oleju, główne wiadomości o tym, jak się go przechowuje.

Jednym z coraz częściej wykorzystywanych w Polsce paliw jest opałowy olej. Ma on sporo zalet, jest paliwem dość tanim, ekologicznym i wydajnym. Bardzo często w niejednym domu jednorodzinnym spotkać można instalacje grzewcze dostosowane do tego właśnie rodzaju paliwa.

projekt instalacji

Autor: Armacell
Źródło: Armacell

Lecz nie należy zapominać o jednym bardzo ważnym aspekcie, mianowicie o tym, że opałowy olej jest palny. I w związku z tym przechowywanie go na terenie posesji będzie wymagać dobrego zabezpieczenia, bo ewentualny pożar mógłby być katastrofalny w skutkach. Systemy oparte na oleju opałowym są całkowicie niezależne, uzupełnia się jedynie zapas paliwa. W większości przypadków można to zrobić raz na rok, przed zaczęciem sezonu, dostarczającego go zwyczajnie na posesję. I następnie ten olej (zajrzyj koniecznie) przechowuje się przez parę miesięcy, dopóki nie zostanie zużyty, i przez ten właśnie czas powinien on być bardzo bezpiecznie przechowywany, tak aby nie spowodował przy ewentualnym wycieku jakiegoś niebezpieczeństwa.

Dlatego też jednym z podstawowych kryteriów bezpiecznego użytkowania instalacji opałowej są solidne, atestowane zbiorniki na olej . Przeważnie są one robione albo z grubego polietylenu, albo z blachy stalowej. Te ostatnie zbiorniki mogą występować w wersji jedno albo dwupłaszczowe, będą się różnić poziomem bezpieczeństwa. Zbiorniki na paliwo z jednym płaszczem muszą jeszcze być ustawiane w odpowiednich wannach, ma to za zadanie zapobiegnięcie rozlaniu oleju po pomieszczeniu w przypadku wycieku.

Zbiorniki dwupłaszczowe są dużo lepiej chronione przez mechanicznymi uszkodzeniami i bez żadnych problemów można je stosować bezpośrednio w instalacji, bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Funkcję zabezpieczającą w nich tworzy druga, zewnętrzna warstwa, w przypadku pęknięcia powłoki to ona właśnie zatrzymuje rozlany olej. Nowoczesne zbiorniki mają poza tym specjalny system alarmowy, jaki będzie informował domowników o każdym wycieku i pozwala na szybkie zareagowanie na pojawienie się zagrożenia. Więcej na .

Comments are closed.