Press "Enter" to skip to content

Badanie gruntu pod inwestycję budowlaną

Inspekcje geologiczne terenu, pod budowę domu, przeprowadza się w celu doboru fundamentów a także zbrojenia, natomiast w przypadku projektów gotowych, dostosowania projektu do konkretnych właściwości podłoża.

Gotowe założenia domów sporządza się zwykle dla podłoża o „wystarczającej nośności”. Z tego powodu też badania i wiercenia geologiczne wykonywane są zawsze, a tym bardziej na gruntach: torfowych, wilgotnych, pochyłych i zrekultywowanych.

Fundament pod budowę domu jednorodzinnego

Autor: NIOSH

badania (zajrzyj koniecznie) gruntu przeprowadzane są przez geotechnika lub geologa – . Dokumentacja geotechniczna jest tworzona na bazie wiercenia w ziemi, które wykonuje się w miejscach, gdzie zostaną usytuowane narożniki tworzonej budowy. Głębokość odwiertu waha się między trzema a pięcioma metrami. Pobraną glebę ocenia się organoleptyczne, a do odwiertu wprowadza się sondy, za pośrednictwem których sprawdza się zagęszczenie każdej głębokości gruntu. Przeciętnie cenę badania wycenia się od 100 centymetrów wykonanego odwiertu. Typowo, odwierty – odwierty pod pompy ciepła wrocław geologiczne pod budowę budynku jednorodzinnego, kosztują w przybliżeniu półtora tysiąca złotych.

fundamenty

Autor: Lafarge Beton
Źródło: Lafarge Beton

Badania geotechniczne dostarczają następujących danych:
– wysokość wód podziemnych – może być niski lub wysoki; w razie występowania wysokiego poziomu wód gruntowych konieczny może się okazać drenaż paskowy dla zabezpieczenia pomieszczeń podziemnych i fundamentu;
– agresywność chemiczną wód podziemnych – jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki, należy sprawdzić laboratoryjnie ich ewentualny wpływ na beton i stal;
– typ gruntu – inaczej: rodzaj podłoża (rodzime, naturalne lub antropogeniczne), podtyp (skalisty, mineralny, organiczny) i spoistość, czyli sypkość;
– cechy fizykomechaniczne – to zwięzłość poszczególnych warstw gruntu, co przekłada się na właściwości fizykomechaniczne;
– fenomeny zboczowe – robi się dla budów zlokalizowanych na skarpach, w okolicy pochyłości, na terenie pochyłym i w pobliżu zboczy; oceny określają statyczność podłoża, tudzież zagrożenie osunięcia i pozwalają określić pomysł na wzmocnienia gruntu.

Comments are closed.