Press "Enter" to skip to content

Urządzenia CNC – współczesne roboty fabryczne.

Wobec pogłębiającej się globalizacji ogólnoświatowej gospodarki rynkowej właściwie wszelkie dyscypliny produkcyjne pozostają stale pod działaniem nacisku racjonalizatorskiego, zmierzającego do zdobycia raz po raz doskonalszych tworów w coraz krótszym okresie. W odniesieniu do konstrukcji automatów i urządzeń pragnienie realizowania modyfikacji aktualnych łańcuchów procesowych wypływa z usiłowania do wytwarzania korzystniejszych efektów techniczno-ekonomicznych w wymogach pracy konkurencyjnej.


– dostawca śrub kulowych]

Projekt numerycznego sterowania obrabiarek, które użytkują min. takie trafne elementy jak śruby kulowe, stanął w latach 1949-1950r. w Massachusetts Institutes of Technology na potrzeby lotnictwa wojskowego Stanów Zjednoczonych – polecana strona . Na podstawie zależności matematycznych opisujących zarys obiektu opracowano sterowanie przetwarzające sformułowane binarnie oraz impulsowo wartości źródłowe zespoleń oraz wzorców na ruch elementów frezarki.warto zobaczyć również (www.olejnik.pl)

bez wątpienia było to możliwe dzięki rozwijanemu wtedy elektronicznemu przetwarzaniu danych. Łańcuch informacji sterowniczych w postaci liter i liczb oznaczeniowych określono programem NC. W latach siedemdziesiątych, dzięki szybkiemu progresowi mikrokomputerów na bazie systemów kierowania NC powstały skomputeryzowane układy sterowania CNC. Sterowanie numeryczne obrabiarek jest sterowaniem programowym. Wszelkie informacje dotyczące kolejności ruchów, czynności, parametrów obróbki, dane geometryczne są zakodowane w postaci alfanumerycznej.

Obróbka skrawaniem - cnc

Autor: Windell Oskay
Źródło: http://www.flickr.com
Cechy współczesnych obrabiarek CNC to min. : niezależny napęd i układ pomiarowy każdej osi sterowanej numerycznie, impuls który przenoszony jest przez śruby kulowe, mała skłonność statyczna i dynamiczna, automatyczny nadzór i diagnostyka i dodatkowo duża siła (jako suma mocy pojedynczych napędów) – zobacz też technika liniowa.

Aby możliwy był przyrost wydajności obróbki przy równoczesnym zrealizowaniu wymagań odnośnie dokładności wymiarowo-kształtowej (wąskie tolerancje ) jak również jakości nawierzchni (mała chropowatość powierzchni) wymagany jest rozkwit obrabiarek pod względem konstrukcyjnym, ale także awans systemów sterowania.

Comments are closed.