Press "Enter" to skip to content

Gdzie warto zamówić profesjonalną odzież ochronną ?

Bezpieczeństwo w miejscu zatrudnienia, w szczególności w warunkach niebezpiecznych jest kwestią ważną zarówno dla pracodawcy, jak i zatrudnionego. Zatrudnieni w zakładach pracy posiadają rzecz jasna obowiązkowe ubezpieczenie od następstw groźnych wypadków.

gvarant, odzież robocza
Dużo pieniędzy inwestuje się przede wszystkim w akcesoria zapobiegające takim incydentom – w odzież ochronną i odpowiednio częste i szczegółowe warsztaty dotyczące unikania zagrożeń. Statystyki wskazują bowiem, że większa część incydentów w czasie pracy jest spowodowana niedostosowaniem się do zasad BHP, bądź zwykłym przeoczeniem czy pomyłką zatrudnionych osób. Incydenty wywołane niezapewnieniem właściwych warunków pracy czy ubrania ochronnego są już niezwykle rzadkim zjawiskiem.

Praca w trudnych warunkachDużo zawodów jest niezbyt chętnie wybieranych z uwagi na warunki pracy, najczęściej taka praca jest odpowiednio wysoko płatna, jednak wciąż niewiele osób decyduje się na pracę w hucie czy kopalni. W tego rodzaju warunkach wysokiej jakości odzież robocza jest zasadniczym elementem dla zachowania odpowiednio wysokiego stopnia zabezpieczenia. Jest to szczególnie istotne w pracy przy wysokich temperaturach, gdzie przydatne są dobre buty ochronne (poznaj systemy natryskowe w ofercie Mercor Poland) czy rękawice termoodporne. Pracownicy w takich niebezpiecznych zakładach pracy są też poddawani dokładnym szkoleniom, zanim zostaną uprawieni do samodzielnej pracy na takim stanowisku. W taki sposób pracodawcy ograniczają niebezpieczeństwo wypadku wywołanego pomyłką. zatrudnionego

Odzież pracowniczaProducenci ubrań pracowniczych dodają dużo ulepszeń do swoich towarów dla podwyższenia poziomu bezpieczeństwa ich użytkowników. W obowiu roboczym są to na przykład specjalne usztywnienia lub stalowe wkładki przyjmujące na siebie siłę uderzenia. Kurtki robocze (przekonaj się: mają odblaskowe części, żeby były widoczne w słabym oświetleniu z daleka, specjalnie dopasowywane rękawy dla poprawienia bezpieczeństwa pracy z elementami ruchomymi i innego rodzaju ulepszenia. Wszystkie części odzieży roboczej muszą przejść odpowiednie testy wytrzymałościowe i dostać potrzebne atesty, zanim zostaną wprowadzone do obrotu. Daje to pewność, że wyroby te sprawdzą się w warunkach do których zostały stworzone.

Comments are closed.