Press "Enter" to skip to content

Powszechne użycie kruszywa w różnych branżach. Co to jest kruszywo i gdzie możemy je wykorzystywać?

Wykorzystanie surowców do budowy oraz tworzenia jest stare jak świat Już w antyku tworzyli niesamowite budynki, jak i normalne proste chatki. Zawsze jednak przyświecała im myśl, aby móc coś stworzyć, potrzeba materiałów, bez nich nie da się zrealizować swoich zamierzeń. W taki sam sposób przecież robią zwierzęta, tak jak ptaki, kiedy budują gniazdo.

kopalnia odkrywkowa

Autor: André Schäfer
Źródło: http://www.flickr.com

Dzięki różnym surowcom jesteśmy w stanie stawiać miasta, organizować przestrzeń. Specjalne miejsce zajmuje kruszywo. Jest to materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, używa się go głównie do produkowania zapraw budowlanych oraz betonów, a także przy budowie dróg dróg. Ze względu na sposób uzyskiwania tego materiału, należy rozróżnić różne kruszywa. Najbardziej powszechne są te naturalne. Mają one pochodzenie mineralne, rozdrobnione w procesie erozji skał, mogą być także pozyskiwane dzięki mechanicznemu rozkawałkowaniu skał litych. Występują w przyrodzie w formie luźnych okruchów ze skały (sprawdź nas).

Mogą być uszlachetniane w procesie przesiewania oraz płukania. Istnieją także inne metody ich uzyskiwania, jak przez wydobycie z dna rzek, jezior albo kopalni piasku oraz żwiru. Kruszywa naturalne dzielimy na żwirowe oraz łamane. Żwir to krucha skała osadowa o dość luźnej postaci, składa się z różnorodnych skał i minerałów większych aniżeli 2 milimetry, do aż paru centymetrów. Kruszywo (http://www.bazalt.pl/) łamane otrzymuje się przez mechaniczne rozbijanie skał. Kompletnie innym rodzajem są kruszywa nienaturalne. Istnieją takie pochodzenia mineralnego, które otrzymujemy się w wyniku obróbki termicznej albo innej przeróbki, istnieją też kruszywa z recyklingu, maja one pochodzenie mineralne, jesteśmy w stanie je otrzymywać w wyniku przeróbki nieorganicznych materiałów, uprzednio wykorzystywanych w budownictwie.

Gdzie wydobywa się kruszywo? Na przykład w różnorakich kopalniach, jak kopalnie kruszywa dolny śląsk . Jednocześnie, ważne są też inne materiały, nie tak powszechne, ale też ważne.

Jeżeli podoba Ci się ten artykuł to kliknij w odnośnik do źródła (http://www.cik-wisniewski.pl/), który przeniesie Cię do witryny, gdzie poznasz interesujące informacje na ten wątek.

Takim surowcem jest formak granitowy. Jest to kamień murowy, jest on stosowany w produkcji wielu elementów z granitu. Dzięki takiemu materiałowi wykonywana jest na przykład kostka granitowa o różnych wymiarach, budowane są również mury oporowe czy nawet solidne budynki.

Comments are closed.