Press "Enter" to skip to content

Cechy wyróżniające metale: jak są ustalane?

Jedną z cech, którymi wyróżniają się ciała stałe, na przykład metale, jest twardość. Cecha ta jest często badana przy wykorzystaniu różnych metod. Ich celem jest ustalenie, jak bardzo konkretny materiał jest odporny na rozmaite uszkodzenia. Badania twardości można przeprowadzać rozmaitymi metodami. Jedną z metod przeznaczonych do badania twardości jest metoda Mohsa. Do wykonywania badań twardości przeznaczone są konkretne przyrządy.

konstrukcje

Autor: U.S. Army Corps of Engineers Europe District
Źródło: http://www.flickr.com
W zdecydowanej większości przypadków określane są mianem twardościomierzy, chociaż zamiennie nazywa się je również durometrami lub skleroskopami. Nie wszystkie z tego typu przyrządów są stacjonarne, stosowane są również urządzenia przenośne. Dzięki nim można przeprowadzić badania ultradźwiękowe. Wspomniane badania ultradźwiękowe z zastosowaniem takich przenośnych urządzeń przeprowadza się, stosując ultradźwięki. Urządzenia te są stosowane głównie do sprawdzenia twardości materiałów wykorzystanych do wyprodukowania elementów znajdujących się w skrzyniach biegów czy w wałach korbowych.

Do części tych jest ograniczony dostęp, przeprowadzenie badania przyrządami innego rodzaju byłoby więc bardzo trudne. Badania twardości materiałów wykorzystywane są do określania nie tylko twardości metali, ale znacznie większej ilości najróżniejszych materiałów. Znalazły one zastosowanie przede wszystkim do określania twardości materiałów wyprodukowanych z tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych oraz materiałów, które stosowane są w przemyśle budowlanym. Twardość materiałów jest znaczącym parametrem. Od tego, jak duża jest twardość materiału uzależniona jest jakość oraz trwałość bardzo wielu urządzeń i maszyn.

ENERGODIAGNOSTYKA

Źródło: http://energodiagnostyka.pl/

Jedną z najczęściej wykorzystywanych metod badania (warte przeczytania) twardości stosowaną przez firmę Energodiagnostyka jest znana metoda Brinella. Metoda ta wynaleziona została w roku 1910. Metodą tą na ogół określa się twardość metali. Pomimo tego że metoda ta została wynaleziona bardzo dawno temu, jest ciągle jedną z najdokładniejszych metod badania twardości. O wiele mniej precyzyjną metodą jest metoda Poldi. Tą metodą także bada się twardość metali. Określa się także twardość minerałów. Do badania (tu) ich twardości wykorzystywana jest metoda Mohsa. Jest ona jeszcze starsza od cenionej metody Brinella.

Comments are closed.