Press "Enter" to skip to content

Metody odlewania metali

Odlew w swej najprostszej formie polega na formowaniu elementów metalowych, które będą proste w dalszej obróbce.
Odlew jest techniką wykonywania obiektów za pomocą napełniania form ciekłym metalem.

Aluminium szczotkowane

Odlewy wykonuje się ze żeliwa, stopów aluminium. Powszechne są również odlewy z brązu. Odlewanie wyOdlewy (strona www)tuje się wtenczas jeśli pozostałe technologie byłyby nadto drogie. Technologią odlewania możemy wyrobić rzeczy o nadzwyczaj skomplikowanych kształtach z bardzo wielką precyzją przykładowo tłoki, napędy, obudowy, przybory. Odlew może być przebiegiem prostym, albo skomplikowanym. Wszystko zależy od tego jaki kształt chcemy pozyskać i który surowiec obrabiamy. Proces formowania komponuje się z następujących części: wykonanie modelu przedmiotu, wykonanie elementów formy odlewniczej, realizacja rdzeni, jakie odwzorowują kształty wewnętrzne przedmiotu, montaż formy, zatapianie formy ciekły metalem, wyjęcie odlewu z formy, czyszczenie. Z technologicznego punktu spojrzenia każdy obiekt odlewany w formie jest określany mianem odlewem. Jednak w większości wypadków nazywa się tak jedynie te przedmioty, jakie nie nastręczają wcale czy prawie w ogóle dalszej obróbki mechanicznej.
Jednak zazwyczaj model różni się trochę od definitywnej odmiany odlewu ze względu na nieodzowność uwzględniania rozmaitych części technologicznych kluczowych dla dobrego wykonania skomplikowanych odlewów. Im bardziej zawiły kształt ma posiadać odlew tym trudniej wykonać właściwą formę. Najpowszechniej napotykanym ambarasem, który musi zostać anulowany jeżeli chodzi o odlewnie (zobacz stopy aluminium) aluminium – więcej o odlewni aluminium jest obecność tak zwanych podcięć.

To wgłębienia bądź występy uformowane w taki sposób, iż formy nie dałoby się oddzielić od odlewu po jego zastygnięciu. Hartowanie indukcyjne jest metodą hartowania powierzchniowego, w jakiej grzanie metalu zachodzi za pomocą prądu elektrycznego dużej częstotliwości.

Comments are closed.