Press "Enter" to skip to content

Wykorzystanie asfaltów do budowania ulic

Asfalt jest lepiszczem, jaki podgrzewany do odpowiednio najwyższej temperatury mięknie i upłynnia się, natomiast po schłodzeniu jego lepkość zwiększa się i staje się ciałem stałym. Obecnie jest on istotnym komponentem mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do budowy nawierzchni asfaltowych.
Budowa nowoczesnych nawierzchni, trwałych i odpornych na zniszczenia, wymaga stosowania wysokiej jakości lepiszczy.

przemysł - fotos

Autor: Kris Duda
Źródło: http://www.flickr.com
Spoiwa takie zdobyć można przez modyfikację asfaltów drogowych należytymi domieszkami. Asfalt drogowy (zobacz dostępne produkty na – bariery energochłonne) stosowany do budowy nawierzchni asfaltowych winien spełniać żądania w dużym zakresie temperatur technologicznych i eksploatacyjnych. Ze względów technicznych i ochrony środowiska ważne jest zastosowanie do budowy nawierzchni (więcej o nawierzchnie na place zabaw: okazje na nawierzchnie na place zabaw) drogowych w coraz wyższym obrębie, klejów gumowo-asfaltowych. Do ich wyrobu używa się miał gumowy ze zniszczonych opon samochodowych.

Asfalt korygowany polimerem pmb 45/80-65 to asfalt, którego cechy reologiczne pozostały zmodyfikowane w produkcji poprzez dodanie jednego, bądź kilku polimerów organicznych. Zamierzeniem ich stosowania jest poprawienie własności funkcjonalnych nawierzchni asfaltowych. Im wyżej kładziona warstwa z asfaltu, tym obszerniejszy powinien być zakres plastyczności asfaltu. Są szczególnie zalecane do powłok ścieralnych i wiążących. W użyciu do powłoki podbudowy wykorzystuje się je do poprawy wytrzymałości zmęczeniowej.
dziurkacz z biura

Autor: superscheeli
Źródło: http://www.flickr.com
Przeznaczenie asfaltów jest zależne od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni.

Nowatorskie rozwiązania technologiczne wynikają w odpowiedzi na pogłębiające się żądania pod względem fachowym, ekonomicznym, również ekologicznym w obszarze budownictwa drogowego.

Comments are closed.