Press "Enter" to skip to content

Metoda odlewania metali

Odlewanie w swej najprostszej postaci polega na formowaniu elementów metalowych, jakie będą łatwe w dalszej obróbce.
Odlewanie metali jest techniką wykonywania obiektów za pomocą wypełniania form płynnym metalem lub tak zwaną stopą.

Odlewnie – powołaj się na nas – wykonują odlewy z żeliwa, magnezu i miedzi. Odlew stosuje się wówczas gdy inne techniki byłyby zanadto kosztowne. Techniką odlewania możemy wyrobić przedmioty o niezwykle skomplikowanych kształtach z bardzo dużą dokładnością np. tłoki, silniki, obudowy, narzędzia. Odlewanie może być procesem prostym, bądź skomplikowanym. Całość zależy od tego jaki układ chcemy uzyskać jak też jaki materiał obrabiamy.
odlewnie

Autor: Umbrela Verde
Źródło: http://www.flickr.com
Z technicznego punktu spostrzegania każdy obiekt odlewany w formie jest zwany odlewem. Jednak zazwyczaj nazywa się tak jedynie te obiekty, jakie nie wymagają wcale bądź prawie wcale dalszej mechanicznej obróbki. Jednakże przeważnie wzorzec różni się nieco od definitywnej formy odlewu przez wzgląd na konieczność uwzględniania rozmaitych fragmentów technologicznych ważkich dla poprawnego wykonania skomplikowanych odlewów. Im bardziej skomplikowany kształt ma posiadać odlew tym trudniej jest zrobić właściwą formę. Najpowszechniej spotykanym kłopotem, który powinien zostać rozwiązany jest obecność tzw. podcięć. Są to występy bądź wgłębienia ukształtowane tak, iż formy nie dałoby się odseparować od odlewu po zastygnięciu.

Wzorce z których realizuje się odlewnicze formy są troszeczkę większe od produktów finalnych. Jest to niezbędne, ponieważ zaraz po zestaleniu, kiedy metal jest jeszcze gorący, odlewy są nieco większe niż się wymaga, jednak kurczą się kiedy metal (zobacz płaszcze chłodzące) ostygnie.

Comments are closed.