Press "Enter" to skip to content

Na co są przeznaczane dodatkowe zyski w przedsiębiorstwie? Jak wygląda taka procedura?

Koniec roku bilansowego oraz podatkowego w spółkach prawa handlowego jest momentem rozliczeń oraz ustalania otrzymanego bilansu finansowego. Właściciele w takim momencie powinni podjąć decyzję, jak jak również na które sfery przeznaczyć wypracowany zysk. Powinni tak więc ustalić, co okażę się najbardziej korzystne z perspektywy ich przedsiębiorstwa.

finanse

Źródło: http://www.fss-finanse.pl/
Każde przedsiębiorstwo, by prowadzić swoją bieżącą działalność gospodarczą musi mieć wystarczające środki finansowe jak również rzeczowe, czyli po prostu majątek. W początkowej fazie działalności majątek jest wnoszony przez właścicieli przedsiębiorstwa, przez co zgromadzone w ten sposób środki finansowe jak i rzeczowe są potem wykorzystane w wyniku prowadzonej działalności prowadzą do wypracowania zysku. Taki proces określa się jako sfinansowanie składników majątku kapitałami własnymi, inaczej mówiąc samofinansowanie. Kapitały te biorą się z danego przedsiębiorstwa lub jego akcjonariuszy lub – strona polecana w temacie – udziałowców.

Z założenia oczywiście firma powinna być w ten sposób prowadzona, by przynosiła zysk. Dlatego też poza wpłatami od założycieli najważniejszym źródłem samofinansowania będzie tak zwane finansowanie wewnętrzne. Jest to wypracowany zysk netto. Tego typu finansowanie firmy własnymi pieniędzmi poprawia jego płynność finansowa, poprawiając jego pozycję na rynku. Im większe zyski, tym większa niezależność gospodarcza takiej firmy. Decyzja na jakie inwestycje przeznaczyć

finanse

zarobione pieniądze, jest zależna od różnych rzeczy, między innymi od sytuacji finansowej zakładu oraz planów w zakresie finansowania ewentualnych inwestycji.

Ta nadwyżka finansowa, inaczej wolne środki pieniężne, to dodatnia różnica między uzyskanymi środkami a poniesionymi wydatkami. Określana jest jako główne źródło finansowania w przedsiębiorstwie. Nadwyżka finansowa netto jest zyskiem lub stratą netto zwiększoną o odpisy amortyzacyjne i różne inne koszty kalkulacyjne – dowiedz się więcej o nadwyżce finansowej. To rzeczywisty zysk, jest większy aniżeli zysk księgowy, gdyż dolicza się do niego amortyzację, która jest kosztem jednakże nie mającym związku z przepływem gotówki. Powyższe informacje, pomimo iż pobieżnie opisują ten temat, mogą być pomocne dla osoby prowadzącej lub chcącej mieć swoją działalność.

Comments are closed.