Press "Enter" to skip to content

W jaki sposób zostać doradcą podatkowym?

Konsultant podatkowy to osoba, która powinna wykazywać się ogromnie obszerną erudycją z dziedziny wszelkiego rodzajów podatków. Prawo skarbowe jest całkiem rozbudowane i obejmuje swoim zakresem podatek od osób fizycznych, podatek od usług, akcyzę, podatek od posiadłości, od środków transportu jak też wiele innych.

księgowa
Dość stwierdzić, iż w Polsce funkcjonuje 13 wariantów podatków, natomiast wiedza doradcy podatkowego powinna dosięgać jeszcze dalej, wszak funkcjonujące na krajowym rynku podmioty gospodarcze wywożą towary i usługi, aranżują filie zagraniczne, biorą udział w skomplikowanych transakcjach handlowych z uczestnictwem podmiotów z terenów Wspólnoty Europejskiej a także spoza niej.

Cenione cechy konsultanta to uczciwość, rzetelność a także odpowiedzialność. Poza tym to fach nierzadko wykonywane pod presją czasu, a zatem od doradców podatkowych oczekuje się opanowania. Poza tym, iż z reguły sami wiemy, czy jesteśmy predysponowani do wykonywania jakiegoś zawodu, czy też nie, w wypadku zawodu doradcy podatkowego oceniają to również instytucje do tego powołane, precyzując formalne wymogi stawiane przed aspirantem na konsultanta – świetny jest ten doradca podatkowy olsztyn.

Jeśli planujemy karierę doradcy podatkowego, powinniśmy się wykazać cierpliwością. Aby być wpisanym na listę doradców podatkowych trzeba spełnić parę wymogów, pośród których całkiem ważkim jest warunek posiadania wyższego wykształcenia (a precyzyjniej rzecz biorąc, za wykształcenie wyższe jest w tym wypadku uznawany też licencjat). Kierunek studiów w zasadzie może być obojętnie jaki, jednakże praktyczniejsze wydaje się być kształcenie, które ułatwi późniejsze spełnianie zadań zawodowych.

Czy ten materiał Cię zainteresował? W takim przypadku sprawdź odmienny polecany serwis karta stałego pobytu w polsce, który również posiada ciekawe materiały.

Zatem warto pomyśleć o studiach prawniczych (tutaj nie ma możliwości pozyskania tytułu licencjata, przeto powinniśmy założyć przynajmniej pięcioletni tok studiów) czy studiach ekonomicznych. Co więcej kandydat na konsultanta podatkowego musi: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z całości praw publicznych, mieć idealny charakter oraz swym uprzednim postępowaniem przynosić rękojmię prawidłowego wykonywania zajęcia doradcy podatkowego.

Doradca podatkowy Olsztyn, Warszawa czy Wrocław to fach z przyszłością. By przystąpić do egzaminu, musimy dostarczyć poświadczenia potwierdzające spełnianie wymogów określonych w ustawie o doradztwie podatkowym. Dodatkowo trzeba dokonać opłaty egzaminacyjnej w wysokości 900zł. Całą dokumentację wysyła się na adres Ministerstwa Finansów.

stykówka - firma

Autor: Cancillería del Ecuador
Źródło: http://www.flickr.com
Po zrealizowaniu tychże czynności, wypada już tylko czekać na zawiadomienie o określonym terminie egzaminu.

Jeśli idzie o usługi rachunkowe Olsztyn, Warszawa i Wrocław to miasta w których istnieje duże zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi – Centrum Podatkowe spółka (zobacz likwidacja spółki cywilnej) z o.o..

Comments are closed.