Press "Enter" to skip to content

Stabilizacja gruntu jako odpowiedni wybór łącznika

Statyczność gruntu to proces polegający na otrzymaniu przy maksymalnej wilgotności jednakowej kompozycji tworzącej się z kruszywa, czy też gruntu rodzimego, oraz stosownie dobranego lepiszcza hydraulicznego. Stabilizacja podłoża to właściwy dobór spoiwa, który zezwala zdobyć oczekiwane parametry wytrzymałościowe podbudowy pomocniczej, głównej, czy też polepszonego gruntu. Zdobyta w procesie stabilizacji spojona warstwa konstrukcyjna jest wodo i mrozoodporna i nie ulega deformacjom.

budowanie drogi

Stabilizacja podłoża umacnia i doskonali podstawy drogowe, utwardza i modernizuje pole pod płyty lotniska, budynki, magazyny – doczytaj . Odpowiednio się testuje przy budowie dróg leśnych i dojazdowych. By poddać próbie sytuacje wodno-gruntowe, należy zwrócić się o pomoc do specjalistycznej jednostki geotechnicznej, jaka na podstawie kilku odwiertów scharakteryzuje pokłady i rodzaje podłoża, oraz poziom wód gruntowych. Stan taki nie jest stabilny i może się zmieniać w ciągu roku, najwyższy jest przeważnie wiosną, najniższy, latem. Badania geotechniczne gruntu są najbardziej pewne, jak jest możliwość wskazać usytuowanie i kształt przyszłego domu, bo wtedy geotechnik wie, w których punktach utworzyć odwierty – odwierty pod pompy ciepła wrocław, żeby mierzenie było wiarygodne .

Jeżeli wznoszony dom ma być podpiwniczony, warunki gruntowe najpoprawniej stwierdzić przed kupnem parceli. Piwnic nie należałoby stawiać, gdy woda gruntowa bywa ogromnie wysoko, bo byłoby to trudne technicznie i drogie.

Niezależnie od specjalistycznego badania gruntu, należałoby przejść naokoło parceli i przyjrzeć się domom sąsiadów. Można również zobaczyć rowy melioracyjne i zobaczyć, czy dużo jest w nich wody i czy są odpowiednio utrzymane, a również zajrzeć do szybów gospodarskich, jeżeli są takie w okolicy i zauważyć, na jakim pułapie jest w nich woda. Badania geotechniczne gruntu zezwolą ustalić, czy piwnica wybudowanego domu nie będzie zatapiana.

W Polsce nie ma uściślonych rozporządzeń odnośnie badania (sprawdź to koniecznie) gruntu, jednakże jeśli parcela występuje na obszarach bagiennych, architekt może zlecić takie badanie zanim dokona realizacji projektów.

Comments are closed.